Żywa Edukacja

W codziennej edukacji odchodzimy od schematów i pokazujemy, że nauka to przede wszystkim przyjemność odkrywania świata.

Program Żywej Edukacji powstał po to, by wspierać sukcesy edukacyjne dzieci na pierwszym etapie edukacji wczesnoszkolnej. Został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Głównym jego założeniem są innowacyjne rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój.

Podstawą programu jest zadbanie o pozytywne relacje pomiędzy nauczycielem, a dzieckiem, stworzenie atmosfery sprzyjającej poznawaniu i uczeniu się. Zależy nam przede wszystkim na tym, by dzieci przy wsparciu nauczycieli, same zdobywały wiedzę, doświadczały, rozwiązywały problemy, podejmowały decyzje i organizowały swoją pracę. Rola nauczyciela polega na organizowaniu dzieciom zadań oraz kierowaniu ich działaniem, by zakończyło się ono sukcesem.

Żywa Edukacja uświadamia małemu dziecku, jak należy się uczyć, by w jak najlepszym stopniu wykorzystać swój potencjał w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Dzięki uczestnictwu w programie, dziecko podnosi swoje zdolności, zwłaszcza w zakresie doskonalenia procesów myślowych, zaczyna planować, organizować zabawy, otwarcie przedstawia swój punkt widzenia, wzrasta

jego poczucie własnej wartości. Wspieramy młodych ludzi nie tylko w samodzielnym dążeniu do wiedzy, ale również w docenianiu roli własnego wkładu oraz zaangażowania.

Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka, dlatego oprócz siły intelektualnej kształtujemy tężyznę fizyczną.

Codziennie, bez względu na aurę, hartujemy organizm na podwórku szkolnym, oraz w pobliskim lesie Kabackim.

Wzorem szkół skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania na dana pogodę. Zależy nam na tym, aby aktywność ruchowa nadal stanowiła przede wszystkim dobrą zabawę. Wiele cech, które liczą się w sporcie stanowi także ważny element rozwoju dziecka: gotowość do wysiłku, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole.

Podczas trwania programu proponujemy zamianę krzesełek dla dzieci na piłki terapeutyczne. Dzięki temu dziecko nie kumuluje w sobie energii i może zaspokajać potrzebę ruchu w chwili, kiedy go potrzebuje. Ma to dalsze skutki – dziecku łatwiej jest skupić się na wykonywanym zadaniu, lepiej słyszy i rozumie polecenia, siedząc na piłce utrzymuje dodatkowo prawidłową postawę ciała.

Żywa Edukacja przez wprowadzenie piłek terapeutycznych ma na celu przede wszystkim:


Wymiar przestrzeni – to wymiar edukacji

Mózg potrzebuje właściwego miejsca pracy. Miejsca, w którym poczuje się zmotywowany do działania i poczuje się komfortowo. Potrzebna mu jest taka przestrzeń, w której nie tylko będzie mógł aktywnie działać, ale też relaksować w razie potrzeby. Dlatego naszą przestrzeń wyposażyliśmy w piłki, dyski sensoryczne, pufy. Cała przestrzeń  szkolna jest otwarta dla dzieci i dostępna, a wszystkie pomoce edukacyjne znajdują się w zasięgu rąk.

Sale są pełne kreatywnego wyposażenia, a dzieci uczą się przy nowoczesnych, bezpiecznych i lekkich ławkach. Dzięki temu możemy pracować indywidualnie, w duetach i zespołach.


Wsparcie terapeutyczne

Zatrudnieni u nas specjaliści otaczają swoją opieką uczniów zarówno podczas terapii indywidualnych, jak i podczas zajęć dydaktycznych w klasach.  Poza zajęciami dydaktycznymi, w trakcie których realizowane są treści edukacyjne, nasi podopieczni mają możliwość skorzystania z pakietu zajęć terapeutycznych oraz rewalidacyjnych. W jego skład wchodzą zajęcia terapii:

Terapia psychologiczno-terapeutyczna:

przybiera formy:

w czasie jej trwania realizowane są główne cele terapeutyczne, takie jak:

Terapia logopedyczna

obejmuje następujące formy:

Terapia integracji sensorycznej:

Trening Umiejętności Społecznych

Psycholog, pedagog szkolny

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy: