Witaj w świecie Nowatorskiej Szkoły Podstawowej

Misją Nowatorskiej Szkoły Podstawowej jest przygotowanie uczniów do sprawnego radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Wspieramy dzieci, aby samodzielnie i z otwartością poszukiwały nowych wyzwań. Zależy nam, aby byli pewnymi siebie i rozumiejącymi swoją wartość młodymi ludźmi.

Cele programowe

Nasze cele programowe opierają się na pięciu filarach:

Te cele programowe osiągamy poprzez:

W realizacji tych celów wspiera nas:

 


Organizacja klas

Tworzymy optymalne warunki do edukacji i terapii, mamy małe klasy –  do 8 dzieci  – w każdej z nich pracuje nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel wspomagający.


Kadra

Naszą kadrę charakteryzują dwie podstawowe cechy: kompetencja i pasja. Pasja realizuje się w podejmowaniu wyzwań w pracy i otwartości na sytuację uczniów danego dnia. To również ciągłe podnoszenie swoich kompetencji, aby jak najlepiej odpowiadać na szczególne potrzeby uczniów.

W naszej szkole zdecydowana większość nauczycieli na wykształcenie terapeutyczne i wszyscy regularnie podnoszą swoje kompetencje.

Nasza Kadra tworzy wszechstronny i kompetentny Zespół nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje.


Współpraca z Rodzicami

Naszą nadrzędną wartością jest dobro dzieci, dlatego zapraszamy do współpracy rodziców. Wiemy, że edukacja i terapia są najbardziej efektywne, jeśli wychodzą poza środowisko szkolne. Wiemy, jak ważne jest połączenie sił pedagogów z możliwościami rodziców. W praktyce polega to na współdziałaniu przy realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych dziecka poprzez:

  • wspólną realizacje strategii ukierunkowanych na rozwój;
  • zaufanie i otwartość we wspólnym działaniu na rzecz dziecka.

Zapewniamy o naszych umiejętnościach, które rodzice potwierdzają w czasie roku szkolnego, i dlatego szczególnie na początku współpracy prosimy  o zaufanie i elastyczność. Dla nas ważne jest współdzielenie odpowiedzialności z rodzicami za rezultaty pracy dzieci.

Połączenie wysiłków nauczycieli i Rodziców jest najlepszą drogą do osiągania sukcesów przez dzieci.