Nowatorskie Liceum Ogólnokształcące

 

Nowatorskie Liceum Ogólnokształcące to szkoła, w której można zdobywać wiedzę w komfortowych i bezpiecznych warunkach.  Jesteśmy miejscem, w którym liczy się każdy uczeń i jego indywidualne potrzeby. My nie tylko uczymy, ale przede wszystkim dbamy o to, aby każdy człowiek wiedział, rozumiał i stosował zdobytą wiedzę w praktyce.

Jednym z naszych najważniejszych celów jest rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych we współczesnym świecie. Mamy wielką uważność dla procesów wychowawczych i terapeutycznych. Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą jak im pomóc.

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów związanych z ich ścieżką kształcenia. W procesie edukacji wielkie wsparcie daje tutor, który wspólnie z uczniem i rodzicem dba o jego rozwój edukacyjny i zawodowy.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do zaleceń zawartych w orzeczeniu. Mamy w tym doświadczenie, ponieważ w Nowatorskiej Szkole Podstawowej, którą prowadzimy od 2015 r. z sukcesami kształcimy uczniów z Zespołem Aspergera, autyzmem.

Dzięki naszym działaniom edukacyjno-terapeutycznym uczeń ma możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego w atmosferze wsparcia, współpracy, zrozumienia oraz nabędzie umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Oferujemy:

A to wszystko dlatego, że zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły byli świadomymi i szczęśliwymi ludźmi. Robimy wszystko, aby potrafili odnaleźć własną życiową i zawodową drogę.

Kontakt:
dyr. Paulina Szczypińska
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
T: 503-967-077
E: liceum@nowatorska.pl