Witaj w świecie Nowatorskiej Szkoły Podstawowej

Naszą misją jest budowanie w Dzieciach chęci, odwagi i wiary w swoje możliwości. Zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły byli świadomymi i szczęśliwymi ludźmi. Robimy wszystko, aby potrafili odnaleźć własną życiową i zawodową drogę. Naszym celem jest wykształcenie ludzi potrafiących podejmować odpowiedzialne decyzje, rozumiejących taczający nas świat, siebie i innych. Sprawnie i skutecznie porozumiewających się z otoczeniem.

Indywidualne potrzeby

Albert Einstein powiedział: „Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia.”

Każde Dziecko ma w sobie wielki potencjał i możliwości. Zadaniem nas dorosłych jest wspierać je w odkrywaniu potencjału, talentów i możliwości. Postępowanie z każdym uczniem według jednego utartego schematu, czy też drogi edukacji – to nie u nas w szkole. Szanujemy różnorodność, chcemy i potrafimy ją rozwijać.

W Nowatorskiej Szkole Podstawowej nie mówimy o specjalnych potrzebach Dzieci, o kształceniu specjalnym, o formalnych orzeczeniach. Nie chcemy wpisywać się w schematy i procedury. Zapraszamy wszystkie Dzieci, które mają zwyczajne, codzienne, ważne potrzeby: zrozumienia, akceptacji, rozwoju, przestrzeni, budowania pewności siebie. Zapraszamy Dzieci z różnymi trudnościami, zauważamy ich zdolności, słabe i mocne strony, bierzemy udział w zewnętrznych konkursach i olimpiadach. Dla nas ważne jest to, aby jak najlepiej przygotować Dzieci do budowania swojego szczęścia i satysfakcji w dorosłym życiu. I tym samym ich RODZICÓW. Naszym celem NIE JEST dopasowanie ucznia z trudnościami rozwojowymi (w tym niepełnosprawnego) do systemu kształcenia, LECZ dostosowanie warunków kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości ucznia.

Wszechstronny rozwój

Czy choć raz w życiu miałeś sytuację, w której nie potrafiłeś sobie poradzić? Czy czułeś się niezrozumiany, albo nie potrafiłeś zrozumieć drugiej osoby? A może czułeś stres przed wygłoszeniem na forum swojego zdania? Każdy tak miał, nie raz. Przypomnij sobie, jak bardzo w tych sytuacjach pomogła ci znajomość funkcji matematycznych i wzorów skróconego mnożenia. A może wsparciem okazała się znajomość mejozy lub budowa pantofelka?
Oczywiście, że nie. Dlatego w naszej szkole dbamy o to, aby Dzieci były wykształcone nie tylko pod względem intelektualnym, a przede wszystkim poznawczym i społecznym.

Z 1.450 godzin w ciągu roku, które Dzieci spędzają w szkole, wiele godzin poświęcamy na naukę rozpoznawania swoich uczuć, emocji i potrzeb. Uczymy radzenia sobie z sytuacjami, które powodują dyskomfort. Każdy uczeń przygotowuje prezentacje na rozmaite tematy i wygłasza przed klasą swoje opinie na dany temat. Pomagamy Dzieciom poznawać samych siebie, analizować swoje mocne strony i radzić sobie ze słabościami. Uczymy jak wyznaczać sobie cele, jak organizować swój czas, oddzielać to co ważne od tego, co pilne i jak wybierać swoje priorytety. W naszej szkole profesjonaliści prowadzą trening umiejętności społecznych.

Mamy świadomość, że emocjonalny rozwój człowieka należy wspierać każdego dnia. Dlatego w naszej szkole pracują terapeuci, którzy prowadzą terapię indywidualną oraz grupową. Do dyspozycji Dzieci i rodziców jest zespół psychologów, pedagogów, logopedów, a także terapeutów integracji sensorycznej.

Świat się zmienia. My nadążamy za tą zmianą i chcemy w niej uczestniczyć. Kluczem do tego jest rozwijanie w naszych uczniach takich kompetencji, które pomogą im poradzić sobie w każdej życiowej sytuacji. Uczymy Dzieci zadawać pytania, myśleć krytycznie, a także asertywnie bronić swoich opinii.
W Nowatorskiej Szkole Podstawowej nie kierujemy się zasadą, że „wszystko wolno” i nie ma żadnych zasad. Tak jak inne szkoły, my też podlegamy nadzorowi Kuratorium Oświaty. Realizujemy podstawę programową, jednak traktujemy ją jako punkt wyjścia, a nie cel sam w sobie. Mamy sprawdzone metody, by uczyć skutecznie i z radością.

Umiejętności praktyczne

Uczymy naszych uczniów jak skutecznie zdobywać wiedzę, rozwiązywać problemy, budować swoje poczucie bezpieczeństwa i zjednywać sobie przyjaciół.

W naszej szkole uczymy myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania wniosków, stawiania trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi. Pokazujemy Dzieciom, że nowe technologie wspierają rozwój. Chętnie z tych technologii korzystamy, tak samo jak z tablic multimedialnych i komputerów. Logiczne myślenie i zdrową rywalizację z uszanowaniem zasad fair play ćwiczymy grając na przykład w szachy i ping ponga. Matematyczne zawiłości rozwiązujemy również na zajęciach programowania. A przyrodę chętnie poznajemy podczas wypraw do lasu, spacerów, czy pielęgnowania szkolnego ogródka.

Uczymy Dzieci dbać o przyrodę, segregujemy śmieci, organizujemy ekologiczne warsztaty. Nie unikamy trudnych tematów związanych z globalnym ociepleniem. Tylko świadomi zagrożeń ludzie będą mogli uratować świat przed katastrofą.

Rozwijamy społeczne, emocjonalne, intelektualne i oczywiście fizyczne muskuły. Niemal codziennie, nie ważne czy deszcz, czy śnieg, wychodzimy na świeże powietrze. Wiadomo, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Wiecie ile praw fizyki można poznać wskakując w kaloszach do kałuży? Podręczniki nie dają takich doświadczeń. Kibicujemy naszym sportowym drużynom narodowym i sami chętnie uprawiamy sporty.

Piłka nożna i inne sporty drużynowe uczą pracy zespołowej i dążenia do wspólnego celu. Dają możliwość wspólnego celebrowania sukcesu, a czasem grupowego przeżywania porażki. Dajemy przestrzeń na wszystkie emocje, nie pocieszamy na siłę, tylko mądrze towarzyszymy przeżyć wszystkie emocje i uczucia. Z porażek wyciągamy wnioski, są dla nas lekcjami, które zbliżają do celu. Na naszych szkolnych olimpiadach sportowych, razem z rodzicami, prezentujemy sportowe triki, talenty i nowe umiejętności.

Wiemy, że bez korzeni, nie ma skrzydeł. Jesteśmy patriotami. Uczymy Dzieci, że kraj pochodzenia jest ważny. Ale nie zatrzymujemy się tylko na istotnych datach w historii i wywieszaniu flag państwowych. Nasi uczniowie to współcześni patrioci. Wiedzą czym jest wspólnota, jak dbać o dobro, które należy do nas wszystkich, że nie niszczy się trawników, sprząta po swoich psach, chodzi na wybory i kasuje bilety w autobusie.

Nasi uczniowie mają możliwość wyrażania siebie również na zajęciach plastycznych, artystycznych i muzycznych. Wiemy, że kontakt ze sztuką sprzyja rozwijaniu kreatywności, wspiera też umiejętność prezentowania tego, co się myśli i czuje. Często wychodzimy do teatru, odwiedzamy galerie sztuki i inspirujemy uczniów do odgrywania ról aktorskich.
Słuchamy muzyki i jesteśmy otwarci na każdy gatunek. Jest miejsce na rocka, pop, hip-hop i muzykę klasyczną, która wcale nie musi być tak bardzo poważna. Słuchamy wszystkiego, ale na odpowiednio wysokim poziomie. Kształtujemy gust i dobry styl muzyczny.

Organizacja klas

Klasy to nasze ważne wspólnoty, które w naszej szkole tworzą uczniowie. To zespół, w którym Dzieci zdobywają wiedzę, realizują projekty, wpadają na świetne pomysły, uczą się od siebie i zdobywają kompetencje społeczne. Dbamy o to, aby każdy uczeń czuł się w klasie komfortowo i swobodnie. Uczymy Dzieci, że każdy jest ważny i ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Zwracamy też uwagę na to, że łącząc talenty, kompetencje i doświadczenia, można razem tworzyć wspaniałe projekty.

Uczymy Dzieci odpowiedzialności za ich małą wspólnotę. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu będą potrafiły dobrze współdziałać w większych wspólnotach, organizacjach, w życiu zawodowym i towarzyskim. Zachęcamy uczniów do dzielenia się między sobą tym, co dla nich danego dnia jest ważne, co ich cieszy lub martwi.

Każda klasa ma swojego przewodnika – wychowawcę – i nauczyciela wspomagającego proces edukacji, opieki i wychowania. Zależy nam, aby relacje Dzieci z dorosłymi opierały się na zaufaniu i zrozumieniu. Chcemy, aby Dziecko w każdej sprawie mogło zwrócić się do nas o wsparcie.

Dostosowaliśmy przestrzeń do potrzeb uczniów, a nie uczniów do potrzeb szkoły. Wiemy w jakich warunkach mózgi Dzieci pracują najefektywniej. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, dzięki czemu Dzieci mają ze sobą kontakt wzrokowy i uczą się współpracy. Nie numerujemy sal, ani Dzieci w dzienniku. Dzieci same kreują szkolną przestrzeń. Wiecie jakie są kreatywne? Potrafią wymyślać niebanalne nazwy dla swoich zajęć, sal, szafek itd.

Nauczyciele

Wiemy, że nasi uczniowie będą szczęśliwi tylko wtedy, kiedy będą mogli znaleźć oparcie u szczęśliwych i zadowolonych nauczycieli. Dbamy o naszą kadrę i doceniamy nasz zespół.

Tak samo jak wykształcenie, dyplomy i podnoszenie kwalifikacji, ważne są dla nas otwartość, życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Znamy swoje mocne strony i nie boimy się wyzwań. Lubimy siebie i cieszymy się, że możemy ze sobą pracować. Razem świętujemy szkolne sukcesy i jesteśmy dla siebie wsparciem. Uczymy dzieci szacunku, tolerancji i dialogu.

Towarzyszymy Dzieciom w ich codziennym życiu i nie tworzymy niepotrzebnego dystansu. Nasz pokój nauczycielski jest zawsze dla nich otwarty. Nie mówimy, że Dzieci mają być cicho, ale jesteśmy ciekawi, co chcą nam powiedzieć. Jesteśmy dla naszych uczniów partnerami we wzajemnych relacjach. Wiele się od nich uczymy, co bardzo doceniamy.

Nie jesteśmy nauczycielami, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko najlepiej.

Współpraca z Rodzicami

W naszej szkole relacje z rodzicami budujemy w oparciu o szacunek i zaufanie. Chcemy, aby rodzice byli współgospodarzami Nowatorskiej Szkoły Podstawowej. Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły. Łącząc wiedzę rodziców o Dzieciach, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli oraz metody naszych terapeutów, prowadzimy uczniów do wielkich sukcesów.

Inicjatywa nawiązania kontaktu może wychodzić ze wszystkich stron, bo dla nas tradycyjna wywiadówka trzy razy w roku, czy komunikaty wysyłane w dzienniku elektronicznym, to za mało. Zależy nam, aby udział rodziców w życiu naszej szkoły, to nie był kolejny obowiązek, który należy wypełnić. Budujemy wspólnotę, w której jest miejsce na poważną rozmowę i dobrą zabawę, na przykład podczas rodzinnych warsztatów czy scenicznych występów.

Proponujemy rodzicom sprawdzone zasady, którymi kierujemy się w naszej szkole od lat. Jesteśmy też otwarci na rozmowę o tym, które z tych zasad najlepiej działają i pasują do ich filozofii wychowywania Dziecka. Wierzymy, że podstawą dobrego funkcjonowania ucznia w szkole jest współpraca oparta na zasadzie wzajemności i szacunku.