Edukacja domowa

Edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole Podstawowej to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka, w miejsce szkoły, biorą na siebie rodzice. Zgodnie z art. 37 ut. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Dzieci korzystające z takiego trybu nauczania są formalnie uczniami szkoły, ale nie biorą udziału w tradycyjnych lekcjach.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. rodzicom łatwiej wnioskować o zorganizowanie dla ich dziecka edukacji domowej. Zezwolenie na edukację domową może być wydane niezależnie od tego, gdzie mieszka rodzina. Uchylono obowiązek dołączania do wniosku opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy więc:

– oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

– zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Nowatorska Szkoła Podstawowa to miejsce przyjazne edukacji domowej, gdzie uczniowie z pomocą rodziców oraz wykwalifikowanej kadry z powodzeniem zrealizują proces dydaktyczny, a w razie potrzeby i terapeutyczny w bezpiecznym środowisku. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy niezbędną dokumentację i ścieżkę rozwoju edukacyjnego dla każdego ucznia. Z rodzicami i opiekunami planujemy również wartościowe aktywności uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, a także trudnościami. Mamy świadomość, że nie wszyscy mogą zdobywać wiedzę i rozwijać się w tzw. zwykłej szkole. W naszej szkole w ramach edukacji domowej jest miejsce dla każdego. W przypadku uczniów posiadających orzeczenia dbamy o realizację zaleceń wynikających z tych dokumentów, w oparciu o IPET i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.

Czym jest edukacja domowa?

To dobre rozwiązanie dla tych, którym z różnych względów za ciasno jest we wszelkich ramach, systemach i z góry wyznaczonych przez innych zasadach.

Dzieci uczą się same, w swoim tempie, słuchając swoich potrzeb, podążając za tym, co ich w danym czasie ciekawi. W modelu edukacji domowej rodzice i opiekunowie towarzyszą dzieciom. W początkowym etapie, kiedy dzieci uczą się kreślić litery i czytać, kiedy dokonują pierwszych obliczeń matematycznych, to rodzice są przy nich bardziej obecni. Na kolejnych etapach nauki i poznawania świata rodzice, eksperci i opiekunowie, są dyskretnymi towarzyszami dzieci. Dorośli bardziej niż na nauczaniu dzieci koncentrują się na dostarczeniu im odpowiednich pomocy naukowych, służą wiedzą, kiedy młodym brakuje zasobów, aby rozwiązać naukową zagadkę.

Dzieci uczą się nie tylko w domu, przy biurku, ale przede wszystkim w tych miejscach, które wspierają poznawanie świata. Edukacja domowa to częste wyprawy w teren, do lasu, do miasta, do muzeów i ciekawych miejsc. Wszędzie, gdzie dzieci mogą dotknąć i doświadczyć tego, o czym czytają w książkach. Uczniowie będący w edukacji domowej często spotykają się ze sobą, nawiązują przyjaźnie, tworzą wspólne projekty. To nie tylko doskonała okazja do bycia z innymi dziećmi, zdobywania umiejętności społecznych, ale też szansa na uzupełnienie wiedzy tam, gdzie ktoś inny ma jej więcej. To czas rozwijania swoich talentów i możliwości.

Rodzice przekonani, że edukacja domowa, to dobra droga dla ich dzieci, dzielą się odpowiedzialnością za naukę, a my im w tym pomagamy. Ktoś jest biegły w informatyce, więc nie tylko swoim dzieciom tłumaczy zawiłości z tego obszaru, ale obdarowuje tą wiedzą innych uczniów. W ramach wymiany, inny rodzic dba, na przykład, o przyrodnicze wtajemniczenie dzieci. Zdarza się, szczególnie na późniejszych etapach edukacji, że rodzice wspólnie wynajmują nauczyciela, specjalizującego się w danym obszarze tematycznym. Dzieci w edukacji domowej, szybko wykraczają poza ramy programu szkolnego i potrzebują eksperckiego wsparcia naukowego

Dlaczego edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole Podstawowej?

Od czego zacząć?

Jesteście zdecydowani! To świetnie, a teraz czas na kolejne decyzje. Witamy w Nowatorskiej Szkole Podstawowej. Dla nas to zobowiązanie, a dla rodziców i dzieci pewność, że są traktowani z szacunkiem, profesjonalnie i z otwartością.

Nie takie straszne egzaminy

Dzieci uczące się poza systemem zdają w naszej szkole egzaminy z podstawy programowej. Dajemy możliwość zdawania w dowolnym terminie – przed ostatnią radą klasyfikacyjną w danym roku szkolnym. Doskonale rozumiemy, że dzieci w edukacji domowej mogą być gotowe do wcześniejszych egzaminów. Dzieci uczą się we własnym tempie, a jeśli coś je pasjonuje, to szybciej zdobywają wiedzę.

Możecie towarzyszyć dziecku na egzaminie. Dla niektórych dzieci może być on stresujący, co może wpłynąć na to, jak się na tym egzaminie zaprezentują. Nie martwcie się, będziemy z Wami.
WYBIERZ POZIM WSPARCIA OD NAS

PAKIET BAZA ED
Możliwość dla rodzin, które w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami chcą samodzielnie wyznaczać drogę edukacyjną dzieci. Dostaniecie od nas wsparcie, platformę z całą podstawą programową, informacje, narzędzia, możliwość konsultacji z nauczycielami i pedagogami oraz organizację egzaminów w przyjaznej atmosferze. To wszystko bezpłatnie. Dodatkowe zajęcia, warsztaty, konsultacje z nauczycielami i specjalistami, a także udział w projektach czy wycieczkach są dodatkową płatną opcją.

BEZPŁATNIE
Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole
• wymagania edukacyjne na dany etap, opracowana przez naszych nauczycieli podstawa programowa, pytania do egzaminów – wszystko na naszej autorskiej przyjaznej dzieciom i rodzicom platformie edukacyjnej
• konto na naszej platformie wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z wybranych przedmiotów lub z naszym koordynatorem
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie)
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu

PAKIET ROZSZERZONA ED
Możliwość dla rodzin, które są zdecydowane na edukację domową i jednocześnie zależy im na stałym, regularnym kontakcie ze szkołą i na naszym wsparciu. W tym pakiecie raz w tygodniu na trzy godziny spotykamy się w stałej grupie dzieci z edukacji domowej razem z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Dla starszych dzieci raz tygodniu organizujemy spotkanie, wyjście, warsztat – do trzech godzin. Wszystko zgodnie z potrzebami dzieci. Dostaniecie od nas wsparcie, platformę z całą podstawą programową, informacje, narzędzia, możliwość konsultacji z nauczycielami i pedagogami oraz organizację egzaminów w przyjaznej atmosferze.

CENA: 500 zł
Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole
• wymagania edukacyjne na dany etap, opracowana przez naszych nauczycieli podstawa programowa, pytania do egzaminów – wszystko na naszej autorskiej przyjaznej dzieciom i rodzicom platformie edukacyjnej
• konto na naszej platformie wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z wybranych przedmiotów lub z naszym koordynatorem
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie)
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć dziecka z opiekunem edukacji wczesnoszkolnej w tygodniu w stałej grupie dzieci
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć i warsztatów dla starszych dzieci w szkole i nie tylko
• udział w szkolnych wycieczkach i wyprawach (5 w roku)
• 1 warsztat rodzicielski w półroczu stacjonarnie (tematy ważne dla każdego rodzica)

PAKIET ED NA ONLAJNIE
Możliwość dla rodzin, które mieszkają daleko od naszej szkoły – w Polsce czy zagranicą, a także dla tych, dla których taka forma kontaktu z Nowatorską Szkoła  jest najlepsza. To spotkania dla grupy do 5 dzieci.

CENA: 300 zł
Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole
• wymagania edukacyjne na dany etap, opracowana przez naszych nauczycieli podstawa programowa, pytania do egzaminów – wszystko na naszej autorskiej przyjaznej dzieciom i rodzicom platformie edukacyjnej
• konto na naszej platformie wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z wybranych przedmiotów lub z naszym koordynatorem
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie)
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu
• 1,5 h tygodniowo zajęć online dziecka z opiekunem edukacji wczesnoszkolnej (w grupie 5 osobowej)
1,5 h tygodniowo zajęć online i warsztatów dla starszych dzieci
• 1 warsztat rodzicielski online w półroczu (tematy ważne dla każdego rodzica)

Pakiet ED ze specjalnymi potrzebami
Możliwość dla rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiemy, jak bardzo jesteście wyjątkowe. Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, a specjalnymi potrzebami. Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych pięciu stacjonarnych szkołach te wyjątkowe dzieci i ich rodziny.  Dbamy o realizację zaleceń wynikających z orzeczenia, w oparciu o IPET i wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka. Konkretne działania ustalamy indywidualnie w zależności od diagnozy i potrzeb dziecka.

BEZPŁATNIE
Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole
• wymagania edukacyjne na dany etap, opracowana przez naszych nauczycieli podstawa programowa, pytania do egzaminów – wszystko na naszej autorskiej przyjaznej dzieciom i rodzicom platformie edukacyjnej
• konto na naszej platformie wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z wybranych przedmiotów lub z naszym koordynatorem
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu, wydłużony czas egzaminu, możliwość obecności rodziców
• 4 jednostki tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych
• rodzice i uczniowie mają możliwość wyboru specjalistów, z którymi chcą współpracować, mogą skorzystać ze wsparcia naszego profesjonalnego zespołu
• terapia w budynkach naszej szkoły, w dobrze wyposażonych gabinetach z naszym zespołem specjalistów

W przypadku dodatkowych potrzeb indywidualnie i wspólnie ustalimy cenę

PAKIET ED NA MIARĘ
Dla rodzin, które potrzebują konsultacji psychologa/nauczyciela/specjalisty poza opcjami w naszym pakiecie, oferujemy indywidualne spotkania.

Konsultacja dotycząca wyboru pakietu: BEZPŁATNA
Konsultacja z psychologiem 120 zł/60min
Konsultacja z terapeutą 100 zł/60 min
Konsultacja z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 100 zł/60min
Konsultacja z nauczycielem wybranego przedmiotu
100 zł/50 min jeden na jeden
50 zł/ 50 min w grupie do 3 osób
Udział dziecka w szkolnej wycieczce 70 zł/1 dzień plus koszty wejść, posiłków itp.

Zapraszamy do kontaktu
kom. 571 414 605
e-mail: domowa@nowatorska.pl
Zespół Nowatorskiej Szkoły

Wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową

Ankieta informacyjna

Oświadczenie