Edukacja domowa

Szkoła podstawowa

Od zerówki do ósmej klasy. Dzieci w edukacji domowej mogą naprawdę polubić naukę, rozwijać ciekawość świata i cieszyć się z tego, co odkrywają. Bez stresów i ocen, bez dzwonków i sprawdzianów. Możesz mieć wielki wpływ na to, czego uczy się Twoje dziecko i z jakimi dziećmi przebywa z wyboru.  To też więcej czasu na budowanie waszej rodzinnej więzi.

Pozwól dziecku rozwinąć własne skrzydła.

Liceum ogólnokształcące

Jest Ci trudno w tradycyjnej szkole i czekasz na weekend, bo tylko wtedy czujesz się spokojnie? A może nie masz czasu na rozwijanie pasji? Zapraszamy do nas. Zyskasz czas na naukę tego, co Cię interesuje i na przygotowanie do matury. Bez ocen i odpytywania przy tablicy. Twoim obowiązkiem jest zaliczenie przedmiotów. Na naszej platformie znajdziesz wszystkie potrzebne materiały.

Twoja nauka. Twój styl i odpowiedzialność. W Twoim tempie.

 

Edukacja Domowa Co zyskujesz z Nowatorską Szkołą?

Czas i spokojne życie

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Miejsce do spotkań i pakiety

Czas i spokojne życie

Edukacja domowa jest dobrym wyborem, jeśli ważne jest dla Was życie na własnych zasadach i chcecie mieć więcej czasu na budowanie rodzinnych więzi.

To droga dla tych, którzy chcą mieć większy wpływ na to czego, w jaki sposób, gdzie i kiedy uczy się dziecko. Zapraszamy również te rodziny, które mają trudne doświadczenia z tradycyjną szkołą i nie czują się w niej zrozumiani i uwzględniani.

Edukacja domowa to wolność budowania relacji z tymi, z którymi się chce, bo podziela się wspólne pasje i zainteresowania, a nie z tymi, z którymi jest się przydzielonym do klasy.

W edukacji domowej dzieci uczą się organizowania sobie pracy, brania odpowiedzialność za powierzone zadania, stawiania sobie wartościowych celów i szukania rozwiązań, które do nich prowadzą.

To przestrzeń do odkrywania pasji, pozytywnych cech charakteru oraz intelektu. To ważne kompetencje, by budować szczęśliwe i spokojne życie prywatne oraz zawodowe. Dlatego edukację domową nazywamy w naszej szkole edukacją teraźniejszości. Bo chodzi o to, aby mieć dobre życie już dziś, teraz, i z tym cennym kapitałem wkraczać w dorosłość.

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozwijamy w uczennicach i uczniach poczucie własnej wartości, wzmacniamy ich mocne strony i uczymy, jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami.
Stawiamy na budowanie otwartej i pełnej zrozumienia relacji z dziećmi i ich rodzicami.

𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐳 𝐨𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐭𝐨 𝐰 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞:

• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;

• możliwość wyboru własnych specjalistów lub z zespołu Nowatorskiej Szkoły;

• terapia i spotkania ze specjalistami w dobrze wyposażonych gabinetach w nowoczesnych szkolnych budynkach;

• opieka koordynatora ED;

• wymagania edukacyjne na dany etap opracowane przez naszych nauczycieli zgodnie z podstawą programowa;

• konto na autorskiej platformie edukacyjnej wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu ze specjalistami;

• możliwość wypożyczenia podręczników;

• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności;

• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w dostosowanej do potrzeb dziecka formie – wydłużony czas egzaminu, możliwość obecności rodziców, wspierający specjaliści

Miejsce do spotkań i pakiety

Wiemy, jak ważne jest spotykać w życiu ludzi, z którymi dobrze się czujemy i bawimy, którzy są inspiracją i wsparciem. Naszym uczniom w edukacji domowej dajemy przestrzeń do wspólnej nauki, zabawy i odkrywania świata. To wspólne rozpoczęcie roku szkolnego i celebrowanie sukcesów na zakończenie.

W naszych szkołach w Warszawie dzielimy się nowoczesną przestrzenią, w której dzieci mogą się dobrze czuć i rozwijać. Nasi nauczyciele i terapeuci inspirują do tworzenia wspólnych projektów, można wystawić wspólnie przedstawienie, zagrać w kosza, albo pouczyć się przed egzaminem.

Oferujemy warsztaty – psychologiczne, z savoir vivre i etykiety, asertywności, a także kulinarne, taneczne, ceramiczne, sportowe czy z majsterkowania. Wspólne wyjścia do teatru, wyprawy do lasu i na ciekawe wycieczki. To też czas na spotkania ze świadomymi, mądrymi i po prostu dobrymi ludźmi, którzy dzielą się swoją historią i inspirując dzieci do wielkich rzeczy.

Pakiety w ED w Nowatorskiej

PAKIET PODSTAWOWY
CENA 500 zł za miesiąc zawiera:

• opiekę koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole;
• prowadzenie pełnej wymaganej prawem oświatowym dokumentacji;
• konto na autorskiej platformie edukacyjnej z opracowaną przez naszych nauczycieli podstawą programową, pytaniami do egzaminów, kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu z nauczycielami, kolegami;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z nauczycielem z wybranych przedmiotów lub z koordynatorem;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie);
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja);
• udział w pikniku naszej społeczności;
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu

PAKIET ROZSZERZONA ED CENA 500 zł za miesiąc
Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć dziecka z opiekunem edukacji wczesnoszkolnej w grupie dzieci;
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć i warsztatów dla starszych dzieci w szkole i nie tylko;
• udział w szkolnych wycieczkach i wyprawach (5 w roku);
• 1 warsztat rodzicielski w półroczu stacjonarnie (tematy ważne dla każdego rodzica)

PAKIET ED ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI BEZPŁATNIE
Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, ze specjalnymi potrzebami. Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach te wyjątkowe dzieci i ich rodziny.

Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;
• rodzice i uczniowie mają możliwość wyboru specjalistów, z którymi chcą współpracować, mogą skorzystać ze wsparcia naszego profesjonalnego zespołu;
• terapia w budynkach naszej szkoły, w dobrze wyposażonych gabinetach z naszym zespołem specjalistów

W przypadku dodatkowych potrzeb indywidualnie i wspólnie ustalimy cenę

PAKIET ED NA MIARĘ
Dla rodzin, które potrzebują konsultacji psychologa/nauczyciela/specjalisty poza opcjami w naszym pakiecie, oferujemy indywidualne spotkania.

Konsultacja dotycząca wyboru pakietu: BEZPŁATNA
Konsultacja z psychologiem 120 zł/60min
Konsultacja z terapeutą 100 zł/60 min
Konsultacja z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 100 zł/60min
Konsultacja z nauczycielem wybranego przedmiotu
100 zł/50 min jeden na jeden
50 zł/ 50 min w grupie do 3 osób
Udział dziecka w szkolnej wycieczce 70 zł/1 dzień plus koszty wejść, posiłków itp.

 

Konsultacje z nauczycielami

Przyjazne egzaminy

Platforma do nauki

Konsultacje z nauczycielami

Wiemy, jak ważny jest też kontakt z nauczycielem, który z cierpliwością i uśmiechem wytłumaczy to, co wydaje się trudne i skomplikowane. Możesz zadać każde pytanie, poprosić o pomoc w rozwiązaniu zadania, a także w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, do matury, czy olimpiady.

Oferujemy konsultacje z nauczycielami przed egzaminem, a także w toku nauki. To możliwość spotkania w naszych szkołach stacjonarnych oraz online. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po konsultacji z naszymi terapeutami i nauczycielami mają dostosowane egzaminy do zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Mamy w tym doświadczenie, ponieważ w Nowatorskiej Szkole Podstawowej, z sukcesami kształcimy uczniów ze spektrum autyzmu.

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze:

 • Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.
 • Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

 

Przyjazne egzaminy

Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.), a także jego interpretacjami, które przygotowało w związku z naszymi pytaniami Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz MEiN, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego formy i warunki egzaminu są dostosowane, po uzgodnieniach i rozmowach z rodzicami i uczniem, do orzeczenia i IPET-u.

Dbamy o życzliwą atmosferę podczas egzaminów oraz o komfort dzieci. Tworzymy warunki, w których uczniowie i uczennice mogą wykazać się pracą, którą wykonali podczas nauki danego przedmiotu. Dlatego też m.in. bierzemy pod uwagę ich pracę na platformie edukacyjnej, a także, co ważne, dajemy możliwość korzystania z własnych notatek podczas egzaminu ustnego. Egzamin ustny, to rozmowa ucznia z nauczycielem, poznanie i docenienie ich wysiłku, który włożył w naukę i też możliwość zaprezentowania przez ucznia zainteresowań w zakresie danego przedmiotu. Podczas egzaminu można zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, który szczególnie Cię zainteresował.

Dajemy rodzicom i uczniom adekwatne oraz rzetelne informacje o opanowanym materiale z podstawy programowej. To ważne, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasistów i egzaminów maturalnych. Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji. Na koniec egzaminu dzieci i rodzice mogą otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania takiej rekomendacji przed egzaminem.

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo i przez cały rok szkolny (nie wcześniej jednak niż od połowy października). Muszą zakończyć się najpóźniej dzień przed radą klasyfikacyjną.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Platforma do nauki

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze.

Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.

Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

Możecie na bieżąco śledzić postępy w nauce. Zawsze widzicie ile lekcji z danego przedmiotu już za wami, a ile jeszcze nauki pozostało.

Lekcje zawierają interesujące filmy, ćwiczenia, fragmenty tekstów, obrazy i mapy. Liczne karty do wydrukowania z podsumowaniem najważniejszych rzeczy do zapamiętania.

W każdym przedmiocie testy, które pomogą sprawdzić, czy i na ile opanowaliście już materiał. Dodatkowo test podsumowujący całą naukę przedmiotu w każdej klasie. Sprawdzicie, czy już jesteście gotowi do egzaminu końcowego.

Nowoczesny, osobisty kalendarz do samodzielnego lub wspólnego z rodzicami planowania nauki oraz spotkań. Powiadomienia i ważne przypomnienia wysyłane e-mailem.

Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują do domu papierowe drzewo kompetencji. W każdej klasie nabywają umiejętności zapisane na naklejkach z żarówkami. Zdobywając kolejne poziomy wiedzy „rozświetlają” żarówkami drzewko swoich umiejętności. Dla każdej kompetencji nasi nauczyciele wczesnoszkolni przygotowali karty pracy, zestawy ćwiczeń i lekcje, z których możecie korzystać ucząc swoje dzieci.

 

Czas i spokojne życie

Czas i spokojne życie

Edukacja domowa jest dobrym wyborem, jeśli ważne jest dla Was życie na własnych zasadach i chcecie mieć więcej czasu na budowanie rodzinnych więzi.

To droga dla tych, którzy chcą mieć większy wpływ na to czego, w jaki sposób, gdzie i kiedy uczy się dziecko. Zapraszamy również te rodziny, które mają trudne doświadczenia z tradycyjną szkołą i nie czują się w niej zrozumiani i uwzględniani.

Edukacja domowa to wolność budowania relacji z tymi, z którymi się chce, bo podziela się wspólne pasje i zainteresowania, a nie z tymi, z którymi jest się przydzielonym do klasy.

W edukacji domowej dzieci uczą się organizowania sobie pracy, brania odpowiedzialność za powierzone zadania, stawiania sobie wartościowych celów i szukania rozwiązań, które do nich prowadzą.

To przestrzeń do odkrywania pasji, pozytywnych cech charakteru oraz intelektu. To ważne kompetencje, by budować szczęśliwe i spokojne życie prywatne oraz zawodowe. Dlatego edukację domową nazywamy w naszej szkole edukacją teraźniejszości. Bo chodzi o to, aby mieć dobre życie już dziś, teraz, i z tym cennym kapitałem wkraczać w dorosłość.

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozwijamy w uczennicach i uczniach poczucie własnej wartości, wzmacniamy ich mocne strony i uczymy, jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami.
Stawiamy na budowanie otwartej i pełnej zrozumienia relacji z dziećmi i ich rodzicami.

𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐳 𝐨𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐭𝐨 𝐰 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞:

• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;

• możliwość wyboru własnych specjalistów lub z zespołu Nowatorskiej Szkoły;

• terapia i spotkania ze specjalistami w dobrze wyposażonych gabinetach w nowoczesnych szkolnych budynkach;

• opieka koordynatora ED;

• wymagania edukacyjne na dany etap opracowane przez naszych nauczycieli zgodnie z podstawą programowa;

• konto na autorskiej platformie edukacyjnej wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu ze specjalistami;

• możliwość wypożyczenia podręczników;

• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności;

• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w dostosowanej do potrzeb dziecka formie – wydłużony czas egzaminu, możliwość obecności rodziców, wspierający specjaliści

Miejsce do spotkań i pakiety

Miejsce do spotkań i pakiety

Wiemy, jak ważne jest spotykać w życiu ludzi, z którymi dobrze się czujemy i bawimy, którzy są inspiracją i wsparciem. Naszym uczniom w edukacji domowej dajemy przestrzeń do wspólnej nauki, zabawy i odkrywania świata. To wspólne rozpoczęcie roku szkolnego i celebrowanie sukcesów na zakończenie.

W naszych szkołach w Warszawie dzielimy się nowoczesną przestrzenią, w której dzieci mogą się dobrze czuć i rozwijać. Nasi nauczyciele i terapeuci inspirują do tworzenia wspólnych projektów, można wystawić wspólnie przedstawienie, zagrać w kosza, albo pouczyć się przed egzaminem.

Oferujemy warsztaty – psychologiczne, z savoir vivre i etykiety, asertywności, a także kulinarne, taneczne, ceramiczne, sportowe czy z majsterkowania. Wspólne wyjścia do teatru, wyprawy do lasu i na ciekawe wycieczki. To też czas na spotkania ze świadomymi, mądrymi i po prostu dobrymi ludźmi, którzy dzielą się swoją historią i inspirując dzieci do wielkich rzeczy.

Pakiety w ED w Nowatorskiej

PAKIET PODSTAWOWY
CENA 500 zł za miesiąc zawiera:

• opiekę koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole;
• prowadzenie pełnej wymaganej prawem oświatowym dokumentacji;
• konto na autorskiej platformie edukacyjnej z opracowaną przez naszych nauczycieli podstawą programową, pytaniami do egzaminów, kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu z nauczycielami, kolegami;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z nauczycielem z wybranych przedmiotów lub z koordynatorem;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie);
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja);
• udział w pikniku naszej społeczności;
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu

PAKIET ROZSZERZONA ED CENA 500 zł za miesiąc
Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć dziecka z opiekunem edukacji wczesnoszkolnej w grupie dzieci;
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć i warsztatów dla starszych dzieci w szkole i nie tylko;
• udział w szkolnych wycieczkach i wyprawach (5 w roku);
• 1 warsztat rodzicielski w półroczu stacjonarnie (tematy ważne dla każdego rodzica)

PAKIET ED ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI BEZPŁATNIE
Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, ze specjalnymi potrzebami. Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach te wyjątkowe dzieci i ich rodziny.

Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;
• rodzice i uczniowie mają możliwość wyboru specjalistów, z którymi chcą współpracować, mogą skorzystać ze wsparcia naszego profesjonalnego zespołu;
• terapia w budynkach naszej szkoły, w dobrze wyposażonych gabinetach z naszym zespołem specjalistów

W przypadku dodatkowych potrzeb indywidualnie i wspólnie ustalimy cenę

PAKIET ED NA MIARĘ
Dla rodzin, które potrzebują konsultacji psychologa/nauczyciela/specjalisty poza opcjami w naszym pakiecie, oferujemy indywidualne spotkania.

Konsultacja dotycząca wyboru pakietu: BEZPŁATNA
Konsultacja z psychologiem 120 zł/60min
Konsultacja z terapeutą 100 zł/60 min
Konsultacja z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 100 zł/60min
Konsultacja z nauczycielem wybranego przedmiotu
100 zł/50 min jeden na jeden
50 zł/ 50 min w grupie do 3 osób
Udział dziecka w szkolnej wycieczce 70 zł/1 dzień plus koszty wejść, posiłków itp.

 

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami

Wiemy, jak ważny jest też kontakt z nauczycielem, który z cierpliwością i uśmiechem wytłumaczy to, co wydaje się trudne i skomplikowane. Możesz zadać każde pytanie, poprosić o pomoc w rozwiązaniu zadania, a także w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, do matury, czy olimpiady.

Oferujemy konsultacje z nauczycielami przed egzaminem, a także w toku nauki. To możliwość spotkania w naszych szkołach stacjonarnych oraz online. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po konsultacji z naszymi terapeutami i nauczycielami mają dostosowane egzaminy do zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Mamy w tym doświadczenie, ponieważ w Nowatorskiej Szkole Podstawowej, z sukcesami kształcimy uczniów ze spektrum autyzmu.

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze:

 • Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.
 • Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

 

Przyjazne egzaminy

Przyjazne egzaminy

Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.), a także jego interpretacjami, które przygotowało w związku z naszymi pytaniami Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz MEiN, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego formy i warunki egzaminu są dostosowane, po uzgodnieniach i rozmowach z rodzicami i uczniem, do orzeczenia i IPET-u.

Dbamy o życzliwą atmosferę podczas egzaminów oraz o komfort dzieci. Tworzymy warunki, w których uczniowie i uczennice mogą wykazać się pracą, którą wykonali podczas nauki danego przedmiotu. Dlatego też m.in. bierzemy pod uwagę ich pracę na platformie edukacyjnej, a także, co ważne, dajemy możliwość korzystania z własnych notatek podczas egzaminu ustnego. Egzamin ustny, to rozmowa ucznia z nauczycielem, poznanie i docenienie ich wysiłku, który włożył w naukę i też możliwość zaprezentowania przez ucznia zainteresowań w zakresie danego przedmiotu. Podczas egzaminu można zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, który szczególnie Cię zainteresował.

Dajemy rodzicom i uczniom adekwatne oraz rzetelne informacje o opanowanym materiale z podstawy programowej. To ważne, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasistów i egzaminów maturalnych. Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji. Na koniec egzaminu dzieci i rodzice mogą otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania takiej rekomendacji przed egzaminem.

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo i przez cały rok szkolny (nie wcześniej jednak niż od połowy października). Muszą zakończyć się najpóźniej dzień przed radą klasyfikacyjną.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Platforma do nauki

Platforma do nauki

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze.

Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.

Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

Możecie na bieżąco śledzić postępy w nauce. Zawsze widzicie ile lekcji z danego przedmiotu już za wami, a ile jeszcze nauki pozostało.

Lekcje zawierają interesujące filmy, ćwiczenia, fragmenty tekstów, obrazy i mapy. Liczne karty do wydrukowania z podsumowaniem najważniejszych rzeczy do zapamiętania.

W każdym przedmiocie testy, które pomogą sprawdzić, czy i na ile opanowaliście już materiał. Dodatkowo test podsumowujący całą naukę przedmiotu w każdej klasie. Sprawdzicie, czy już jesteście gotowi do egzaminu końcowego.

Nowoczesny, osobisty kalendarz do samodzielnego lub wspólnego z rodzicami planowania nauki oraz spotkań. Powiadomienia i ważne przypomnienia wysyłane e-mailem.

Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują do domu papierowe drzewo kompetencji. W każdej klasie nabywają umiejętności zapisane na naklejkach z żarówkami. Zdobywając kolejne poziomy wiedzy „rozświetlają” żarówkami drzewko swoich umiejętności. Dla każdej kompetencji nasi nauczyciele wczesnoszkolni przygotowali karty pracy, zestawy ćwiczeń i lekcje, z których możecie korzystać ucząc swoje dzieci.

 

Rodzice i Nowatorska Szkoła Za co bierzemy odpowiedzialność

chmurka linie

Za co odpowiada szkoła?

 • Dbamy o wszystkie formalności, zawsze zgodnie z prawem – od  zapisu, aż do wydania świadectwa na koniec roku szkolnego.
 • Dajemy narzędzia do nauki – naszą autorską platformę z podstawą programową i konsultacje.
 • Organizujemy spotkania dla dzieci i rodziców.
 • Zapewniamy terapie odpowiednie do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Organizujemy egzaminy w komfortowej atmosferze.
 • Jesteśmy z Wami w życzliwym kontakcie.

ZŁOTA SZÓSTKA WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ

chmurka linie

Za co odpowiadają rodzice?

 • Bierzecie odpowiedzialność za naukę i rozwój dziecka.
 • Wspieracie dzieci w ich indywidualnej ścieżce edukacyjnej.
 • Śledzicie postępy dzieci, także na platformie.
 • Wybieracie terminy egzaminów.
 • Dbacie o dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci.
 • Jesteście z nami w życzliwym kontakcie.

 

Jak się zapisać do  edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Możesz mieszkać gdziekolwiek i zapisać się do naszej szkoły. To możliwość dla rodzin, które w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami chcą samodzielnie wyznaczać drogę edukacyjną dzieci. Bez dzwonków, sprawdzianów, odpytywania przy tablicy. Chcesz do nas dołączyć? To proste!

 

Jak zdać egzaminy w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku pisemny i ustny egzamin z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze. Wszystkie pytania i test na naszej platformie.

więcej

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

więcej

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów wręczamy  świadectwo ukończenia roku szkolnego. Teraz jest jeszcze więcej czasu na to, co dla Was ważne.

więcej

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze.


Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.) egzaminy w edukacji domowej odbywają się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Egzamin pisemny
 – 60 proc. pytań zamkniętych z testów końcowych z danego przedmiotu z platformy Nowatorskiej Szkoły. Możesz ćwiczyć ile tylko chcesz!

– 40 proc. pytań otwartych z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły

Język polski dodatkowe ważne zadania
Otrzymujecie podczas egzaminu arkusz z tekstem i odpowiadacie pisemnie na pytania z nim związane. Przykładowe arkusze dostępne na platformie Nowatorskiej Szkoły.

W klasach 4-8 piszecie podczas egzaminu wybraną spośród wskazanych na platformie prac tj.: ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie, list, recenzja, opis postaci, rozprawkę

W klasach 1-3 „egzamin” na podstawie kart kompetencji dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Egzamin ustny
Rozmowa wokół trzech pytań wybranych przez nauczyciela z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Można korzystać z własnych notatek opracowanych w domu.

Można też zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, która dla ucznia/uczennicy jest szczególnie ciekawa.

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

Można zdawać przez cały rok szkolny w wybranym przez Was terminie.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Większość pytań na egzaminie pisemnym (pozwalająca zaliczyć przedmiot) to pytania z testu końcowego, który znajdziecie na naszej platformie.

Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji.

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymujesz świadectwo ukończenia roku szkolnego.

Oceny wystawiamy na podstawie wyników egzaminów.

Możecie otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Czasami braki z jednego roku nauki nie pozwalają rozwijać się w kolejnym. To może się też przydać, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasisty/ki czy maturalnych.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania zakończenia roku nauki. Będzie tort, uściski i wielka radość.

Jak zdać egzaminy w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku pisemny i ustny egzamin z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze. Wszystkie pytania i test na naszej platformie.

więcej

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze.


Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.) egzaminy w edukacji domowej odbywają się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Egzamin pisemny
 – 60 proc. pytań zamkniętych z testów końcowych z danego przedmiotu z platformy Nowatorskiej Szkoły. Możesz ćwiczyć ile tylko chcesz!

– 40 proc. pytań otwartych z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły

Język polski dodatkowe ważne zadania
Otrzymujecie podczas egzaminu arkusz z tekstem i odpowiadacie pisemnie na pytania z nim związane. Przykładowe arkusze dostępne na platformie Nowatorskiej Szkoły.

W klasach 4-8 piszecie podczas egzaminu wybraną spośród wskazanych na platformie prac tj.: ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie, list, recenzja, opis postaci, rozprawkę

W klasach 1-3 „egzamin” na podstawie kart kompetencji dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Egzamin ustny
Rozmowa wokół trzech pytań wybranych przez nauczyciela z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Można korzystać z własnych notatek opracowanych w domu.

Można też zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, która dla ucznia/uczennicy jest szczególnie ciekawa.

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

więcej

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

Można zdawać przez cały rok szkolny w wybranym przez Was terminie.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Większość pytań na egzaminie pisemnym (pozwalająca zaliczyć przedmiot) to pytania z testu końcowego, który znajdziecie na naszej platformie.

Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji.

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów wręczamy  świadectwo ukończenia roku szkolnego. Teraz jest jeszcze więcej czasu na to, co dla Was ważne.

więcej

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymujesz świadectwo ukończenia roku szkolnego.

Oceny wystawiamy na podstawie wyników egzaminów.

Możecie otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Czasami braki z jednego roku nauki nie pozwalają rozwijać się w kolejnym. To może się też przydać, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasisty/ki czy maturalnych.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania zakończenia roku nauki. Będzie tort, uściski i wielka radość.

Nasi uczniowie i rodzice o Nowatorskiej Szkole

Świetny kontakt z panią dyrektor. Mimo dość dużej odległości czujemy się zaopiekowani. Egzaminy w miłej, spokojnej atmosferze ze wsparciem nauczyciela wspomagającego.

Joanna

mama Kacpra

Edukacja domowa, na której nasz syn jest w Nowatorskiej Szkole od 3 lat, dała nam przede wszystkim poczucie spokoju i stabilizacji. Umożliwiła synowi rozwój zainteresowań, dała czas na przyjaźnie i kontakty koleżeńskie.

Urszula

mama Kacpra

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły Nowatorskiej dla mojego syna. Szkoła kameralna, przyjazna atmosfera, profesjonalne grono pedagogiczne a przede wszystkim indywidualne  podejście do każdego ucznia.

Marta

mama Antka

W ED w Nowatorskiej syn jest już 3 rok. Od pierwszej chwili szkoła podeszła indywidualnie do jego specjalnych potrzeb. Dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych już po niedługim czasie postępy zaczęły być zauważalne.

Renata

mama Filipa

Największą radością dla rodziców jest obserwowanie jak dziecko z ochotą chodzi do szkoły. W Nowatorskiej nauczyciele podążają za uczniem- jego zdolnościami i potrzebami. Dobry kontakt z dyrekcją, zaangażowanie, empatia ale jednocześnie konsekwencja.

Katarzyna

mama Miecia

Mój syn Mateusz jest uczniem Nowatorskiej już od 6 lat. Można powiedzieć, że rósł wraz ze szkołą. Dzięki współpracy i otwartej komunikacji na linii rodzice – szkoła, można liczyć na partnerskie relacje, ale przede wszystkim na uwzględnienie potrzeb, nie tylko edukacyjnych dziecka.

Izabela

mama Mateusza

Świetny kontakt z panią dyrektor. Mimo dość dużej odległości czujemy się zaopiekowani. Egzaminy w miłej, spokojnej atmosferze ze wsparciem nauczyciela wspomagającego.

Joanna

mama Kacpra

Edukacja domowa, na której nasz syn jest w Nowatorskiej Szkole od 3 lat, dała nam przede wszystkim poczucie spokoju i stabilizacji. Umożliwiła synowi rozwój zainteresowań, dała czas na przyjaźnie i kontakty koleżeńskie.

Urszula

mama Kacpra

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły Nowatorskiej dla mojego syna. Szkoła kameralna, przyjazna atmosfera, profesjonalne grono pedagogiczne a przede wszystkim indywidualne  podejście do każdego ucznia.

Marta

mama Antka

W ED w Nowatorskiej syn jest już 3 rok. Od pierwszej chwili szkoła podeszła indywidualnie do jego specjalnych potrzeb. Dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych już po niedługim czasie postępy zaczęły być zauważalne.

Renata

mama Filipa

Największą radością dla rodziców jest obserwowanie jak dziecko z ochotą chodzi do szkoły. W Nowatorskiej nauczyciele podążają za uczniem- jego zdolnościami i potrzebami. Dobry kontakt z dyrekcją, zaangażowanie, empatia ale jednocześnie konsekwencja.

Katarzyna

mama Miecia

Mój syn Mateusz jest uczniem Nowatorskiej już od 6 lat. Można powiedzieć, że rósł wraz ze szkołą. Dzięki współpracy i otwartej komunikacji na linii rodzice – szkoła, można liczyć na partnerskie relacje, ale przede wszystkim na uwzględnienie potrzeb, nie tylko edukacyjnych dziecka.

Izabela

mama Mateusza

fale
Wybierz: wszystkie

Białołęka

Szkoła
Podstawowa (klasy 0-8)

ul. Kościeszów 4
03-188 Warszawa
T: 453-073-086
E: koscieszow@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Targówek

Praga Północna

Praga Południe

Rembertów

Wesoła

Wawer

Szkoła
Podstawowa (klasy 0-4)

ul. Bronowska 32
03-995 Warszawa
T: 506-080-070
E: bronowska@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Wilanów

Ursynów

Szkoła
Podstawowa (klasy 0-3)

ul. Bogatki 23
02-837 Warszawa
T: 509-465-500
E: bogatki@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Szkoła
Podstawowa (klasy 4-8)

ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
T: 503-967-077
E: pulawska@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Liceum (klasy 1-4)
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
T: 503-967-077
E: liceum@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Mokotów

Włochy

Ursus

Ochota

Śródmieście

Wola

Bemowo

Żoliborz

Bielany

FAQ

Masz dodatkowe pytania?
Może odpowiedź znajdziesz tutaj!

Zostawiamy odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się podczas rozmów rekrutacyjnych. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, które Ciebie interesują, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Formalności

Czym jest edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole?

Edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole to forma kształcenia, w której dzieci uczą się w swoim tempie, słuchając swoich potrzeb, podążając za tym, co ich w danym czasie ciekawi. W modelu edukacji domowej rodzice i opiekunowie towarzyszą dzieciom i biorą odpowiedzialność za proces edukacyjny.

W początkowym etapie, kiedy dzieci uczą się kreślić litery, czytać, kiedy dokonują pierwszych obliczeń matematycznych, to rodzice są przy nich bardziej obecni. Na kolejnych etapach nauki i poznawania świata rodzice, eksperci i opiekunowie, sątowarzyszami dzieci.

Zgodnie z art. 37 ut. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowie i uczennice otrzymują legitymację szkolną oraz świadectwo na zakończenie roku szkolnego. Na świadectwie znajdują się oceny, które są wynikiem egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu. Nie ma ocen z zachowania.

Czy edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole jest bezpłatna?

Edukacja domowa w naszej szkole to koszt 500 zł miesięcznie za:

 • opiekę koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole;
 • prowadzenie pełnej wymaganej prawem oświatowym dokumentacji;
 • konto na autorskiej platformie edukacyjnej z opracowaną przez naszych nauczycieli podstawą programową, pytaniami do egzaminów, kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu z nauczycielami, kolegami;
 • 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z nauczycielem z wybranych przedmiotów lub z koordynatorem;
 • 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie);
 • możliwość wypożyczenia podręczników (opcja);
 • udział w pikniku naszej społeczności;
 • organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu

Jeśli uznacie, że potrzebujecie więcej, to mamy do wyboru kilka dodatkowych pakietów.

Jak sprawić aby dziecko zostało uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

To bardzo łatwe!

 • możesz do nas zadzwonić pod numer kom. 571 414 606 lub napisać maila na adres domowa@nowatorska.pl umówić się na spotkanie i wypełnić wszystkie dokumenty w szkole przy ul. Puławskiej 435a – stąd już tylko krok, by zostać częścią naszej społeczności,
 • jeśli wolisz – wejdź na naszej stronie na zakładkę „rekrutacja” i krok po kroku postępuj zgodnie ze wskazówkami – podaj podstawowe dane, wydrukuj załączone wzory dokumentów, wypełnij, podpisz i wyślij pocztą lub przynieś osobiście do nas. Czekamy pod adresem: Puławska 435 a w Warszawie w godzinach: 7:30-17:00

Kto może zostać uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Każdy, kogo dotyczy obowiązek szkolny bez względu na miejsce zamieszkania.

Jakie poziomy edukacji zapewnia edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole?

Nasza działalność obejmuje edukację na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Czy należy spełnić specjalne wymogi aby zostać uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Nie. Czekamy na każdego, komu bliska jest nasza idea edukacji i chce spróbować poznawać świat w nowatorski sposób.

Kiedy dziecko staje się formalnie uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Kiedy otrzymamy komplet dokumentów (znajdziesz je tu), sprawdzamy ich poprawność i możliwości przyjęcia ucznia do edukacji domowej. Jeśli wszystko się zgadza, dyrektorka szkoły wydaje decyzję o zgodzie na edukację domową, o czym natychmiast dajemy Wam znać i działamy dalej. O kolejnych krokach informujemy Was w rozmowie telefonicznej.

Kształcenie specjalne

Czy edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole jest przeznaczona dla uczniów objętych kształceniem specjalnym?

Zdecydowanie tak. W naszych szkołach stacjonarnych mamy wielu specjalistów, dzięki którym uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą nie tylko realizować program nauczania, ale także nabywać umiejętności radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, poznawać swoje mocne strony i wzmacniać swoją wewnętrzną siłę. Prowadzimy terapię w nowoczesnych budynkach naszej szkoły i jesteśmy też otwarci na współpracę i finansowanie do 4 jednostek terapeutycznych z terapeutami z którymi już współpracujecie.

Na czym polega kształcenie specjalne w edukacji domowej Nowatorskiej Szkoły?

Na podstawie wydanego orzeczenia, kierując się jego zaleceniami, jak również Waszymi i naszymi obserwacjami, ustalamy indywidualną ścieżkę kształcenia. Przygotowujemy niezbędne ku temu dokumenty, dobieramy specjalistówtak, aby edukacja przebiegała w komfortowym otoczeniu. Przynajmniej co pół roku sprawdzamy efekty naszej wspólnej pracy i ustalamy dalsze kroki.Prowadzimy terapię w nowoczesnych budynkach naszej szkoły i jesteśmy też otwarci na współpracę i finansowanie do 4 jednostek terapeutycznych z terapeutami z którymi już współpracujecie

Czy orzeczenie i opinia poradni pedagogiczno – psychologicznej to te same dokumenty?

Nie. Opinia nie oznacza objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Jest dokumentem pomocniczym. O kształceniu specjalnym decyduje orzeczenie zawierające zalecenia, na podstawie których możemy dostosować kształcenie dzieci do ich indywidualnych potrzeb.

Do czego uprawnia orzeczenie poradni pedagogiczno – psychologicznej?

Na podstawie orzeczenia, nasi pedagodzy i terapeuci w porozumieniu z Wami – Opiekunami ustalają indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który zawiera zalecenia zawarte w orzeczeniu i włącza je do programu edukacji dziecka – wszystko w ramach edukacji domowej. Jeśli uznacie, że potrzebujecie i chcecie więcej, przygotowaliśmy specjalny pakiet edukacyjny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Jakie wsparcie ze strony Nowatorskiej szkoły otrzymują rodzice i opiekunowie uczniów ze specjalnymi potrzebami?

W Nowatorskiej wiemy, że bycie opiekunem dziecka ze specjalnymi potrzebami to codzienne wyzwaniai niepewność. Od wielu lat współpracujemy z rodzinami, których życie wypełniają takie uczucia i bardzo konkretne zadania do wykonania. Zapewniamy Wam dostęp do naszych specjalistów, wraz z którymi określacie ścieżkę edukacyjną i terapeutyczną waszych dzieci oraz sami możecie uzyskać wsparcie, kiedy dacie nam znać, że tego właśnie potrzebujecie. Macie też stały kontakt z koordynatorami edukacji domowej, którzy są tutaj, abyście czuli się dobrze, pewnie i bezpiecznie. Oferujemy:

• wymagania edukacyjne na dany etap, opracowana przez naszych nauczycieli podstawa programowa, pytania do egzaminów – wszystko na naszej autorskiej przyjaznej dzieciom i rodzicom platformie edukacyjnej
• konto na naszej platformie wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z wybranych przedmiotów lub z naszym koordynatorem
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu, wydłużony czas egzaminu, możliwość obecności rodziców
• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych
• rodzice i uczniowie mają możliwość wyboru specjalistów, z którymi chcą współpracować, mogą skorzystać ze wsparcia naszego profesjonalnego zespołu
• terapia w budynkach naszej szkoły, w dobrze wyposażonych gabinetach z naszym zespołem specjalistów

W przypadku dodatkowych potrzeb indywidualnie i wspólnie ustalimy cenę.

Egzaminy

Czym są i dlaczego zdaje się egzaminy w edukacji domowej?

Egzaminy klasyfikacyjne traktujemy, jako ważny element sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas nauki w domu. Dbamy o życzliwą atmosferę podczas egzaminów i komfort dzieci. Chcemy również dać rodzicom i uczniom adekwatne i rzetelne informacje o opanowanym materiale z podstawy programowej. To ważne, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasistów i egzaminów maturalnych. Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnajdowania się w nowych sytuacjach.

Obowiązek egzaminacyjny w edukacji domowej nakładają na nas przepisy prawa – rozporządzenie MEiN z 22 lutego 2019 roku

Czy za egzaminy płaci się?

Egzaminy w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole. Każdy ma prawo do błędu, do gorszego dnia i samopoczucia. Dajemy więc szansę na poprawkę.

Jak zorganizowane są egzaminy w edukacji domowej Nowatorskiej Szkoły?

Organizując egzaminy dbamy o to, aby przy spełnieniu wszelkich wymogów prawnych i zaleceń organów (m.in. MEN, Kuratorium Oświaty) zapewnić uczniom jak najbardziej przyjazne warunki sprawdzania ich wiedzy. Naszą intencją jest, aby każdy uczeń i uczennica podczas egzaminu czuł się bezpiecznie nawet w przypadku przedmiotów, które mogą stanowić wyzwanie i jednocześnie otrzymał rzetelną informację zwrotną na temat swojego stanu wiedzy. Tam, gdzie widzimy taką konieczność, podajemy rękę i służymy wsparciem.

Nie traktujemy egzaminów jako okazji do wskazania słabych stron, ale jako podsumowanie pracy ucznia i uczennicy.

Kiedy można przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych?

Szanujemy czas Was i Waszych dzieci, szanujemy ich indywidualne potrzeby i sposoby nauki, dlatego też dajemy możliwość zdawania egzaminów już od połowy października. Oznacza to, że jeśli do połowy października uczeń/uczennica opanuje materiał z podstawy programowej z jednego, dwóch czy wszystkich przedmiotów – my umożliwiamy mu zdanie egzaminów we wspólnie wybranym terminie. Jeśli będziecie potrzebować więcej czasu – oczywiście, że go macie. Najważniejsze, aby wszystkie egzaminy zdać przed radą klasyfikacyjną, mniej więcej do połowy czerwca każdego roku szkolnego.

Czy w ramach edukacji domowej można zdawać również egzamin ósmoklasisty i maturalny?

Oczywiście. Wiemy jak ważne są to momenty w życiu każdego człowieka i jak ważne jest to, aby zostały zapamiętane w jak najlepszy sposób.
Egzaminy państwowe, do jakich należą egzaminy ósmoklasisty i egzamin maturalny w edukacji domowej przeprowadzane są dokładnie tak samo jak w edukacji stacjonarnej. Uczniowie zdają je w tej samej formie i w tym samym czasie, jak w edukacji stacjonarnej.

Wiemy też, że dla ucznia w edukacji domowej egzamin państwowy może być niezwykłym ale też stresującym wydarzeniem, dlatego przed egzaminami zapewniamy konsultacje, na których opowiadamy o tym, czym są egzaminy, jak się na nie przygotować i jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy pojawi się zwątpienie czy niepewność.

Co oznacza niezdany egzamin klasyfikacyjny?

Egzaminy klasyfikacyjne dają obraz stopnia przyswojenia i zrozumienia przez ucznia wiedzy z obowiązującej podstawy programowej. Wiemy i rozumiemy, że każdy z nas jest inny i dlatego opracowana przez nas formuła egzaminów zapewnia, że każdy z uczniów ma dostęp do konkretnych pytań testowych oraz zagadnień egzaminacyjnych od początku swojej edukacji w Nowatorskiej Szkole.

Wierzymy, że dzięki temu każdy uczeń w dogodnym dla siebie czasie zgłosi gotowość do przystąpienia do egzaminu – nie narzucamy terminów, tylko wspólnie je ustalamy. Podczas egzaminu w przyjaznej atmosferze.

Czy Nowatorska Szkoła oferuje pomoc przed przystąpieniem do egzaminów?

W ramach bezpłatnego pakietu edukacji domowej, zapewniamy 1 godzinę konsultacji z nauczycielem wybranego przedmiotu w półroczu. Jednak jeśli okaże się, że to za mało, proponujemy dodatkowe pakiety i pojedyncze godziny konsultacji z naszymi nauczycielami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się przed egzaminami klasyfikacyjnymi, jak również egzaminem ósmoklasisty i maturalnym.

Platforma

Czym jest platforma edukacyjna w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Stworzyliśmy to narzędzie, aby uczynić edukację domową jeszcze bardziej przyjazną naszym uczniom, a rodzicom i opiekunom zapewnić komfort realizacji podstawy programowej i spełnionego obowiązku edukacyjnego. Nasi nauczyciele i współpracownicy dołożyli wszelkich starań, aby treści na platformie nie były zwykłą podstawą programową, ale przedstawione zostały w inspirujący i motywujący dla ucznia sposób.

Kto ma dostęp do platformy?

Dostęp do platformy uzyskuje każdy uczeń i jego rodzic/opiekun przyjęty do edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole.

Czy platforma jest obowiązkowa?

Korzystanie z naszej autorskiej platformy nie jest obowiązkowe, ale w naszej opinii znacznie ułatwia opanowanie podstawy programowej i przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Interesujący i nowoczesny sposób przekazywania wiedzy za pomocą platformy może być inspiracją dla dzieci do odkrywania swoich umiejętności i nowych zainteresowań. Testy sprawdzające na koniec każdego przedmioty w znacznej części pokrywają się z pytaniami z egzaminów pisemnych na zaliczenie danego przedmiotu w szkole.

Czy platforma jest płatna?

Platforma to bezpłatne narzędzie, dostęp do którego ma każdy uczeń i jego opiekun korzystający z edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole.

Jakie przedmioty dostępne są na platformie?

Na platformie zapewniamy dostęp do materiałów i lekcji z większości przedmiotów objętych podstawą programową.

Czy korzystając z platformy można przygotować się do egzaminów?

Zdecydowanie tak! Dzięki materiałom z platformy, nasi uczniowie zdobędą niezbędne do zdania egzaminów informacje a co więcej – mają dostęp do testów końcowych, z których pytania stanowią aż 60 proc. wyniku egzaminów klasyfikacyjnych.

Nauka

Czy uczeń edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole otrzymuje legitymację szkolną?

Oczywiście, uczeń naszej domowej edukacji posiada taki sam komplet dokumentów i ma taki sam status jak uczniowie szkół stacjonarnych.

Czy uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje świadectwo?

Tak, tak jak w każdej szkole, na koniec roku szkolnego wystawiane jest świadectwo – możemy wysłać je pocztą lub możecie zgłosić się po nie osobiście. Lubimy wspólnie celebrować początek i zakończenie roku szkolnego.

W jaki sposób sprawdzana jest wiedza w edukacji domowej i na jakiej podstawie wystawiane są oceny?

Zgodnie z prawem uczniowie objęci edukacją domową mają obowiązek każdego roku przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych ze wszystkim przedmiotów obowiązkowych. Na ich podstawie wystawiane są oceny roczne. Nie trzeba jednak czekać do końca roku szkolnego, aby zdać egzaminy. Można powiadomić o wcześniejszej gotowości do egzaminów koordynatora edukacji domowej i zdać je nawet w drugim miesiącu roku szkolnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci przygotowaliśmy specjalną formułę egzaminacyjną.

W sprawdzaniu postępów w nauce oraz stopniu przygotowania do egzaminów pomocna będzie nasza autorska platforma edukacyjna, do której dostęp dostaniecie od razu po przyjęciu do edukacji domowej. Znajdziecie tam nie tylko materiały edukacyjne, ale również testy sprawdzające, które stanowią również część egzaminów klasyfikacyjnych.

Czy w edukacji domowej zapewniane są uczniom podręczniki?

Tak, uczniom w szkole podstawowej w klasach 1-8 przysługują podręczniki. Jeśli potrzebujecie ich w formie papierowej – prosimy o taki sygnał już podczas rekrutacji – wtedy zapewnimy Wam możliwość wypożyczenia książek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami!