Edukacja domowa

Szkoła podstawowa

Od pierwszej do ósmej klasy. Dzieci w edukacji domowej mogą naprawdę polubić naukę, rozwijać ciekawość świata i cieszyć się z tego, co odkrywają. Bez stresów i ocen, bez dzwonków i sprawdzianów. Możesz mieć wielki wpływ na to, czego uczy się Twoje dziecko i z jakimi dziećmi przebywa z wyboru.  To też więcej czasu na budowanie waszej rodzinnej więzi.

Pozwól dziecku rozwinąć własne skrzydła.

Liceum ogólnokształcące

Jest Ci trudno w tradycyjnej szkole i czekasz na weekend, bo tylko wtedy czujesz się spokojnie? A może nie masz czasu na rozwijanie pasji? Zapraszamy do nas. Zyskasz czas na naukę tego, co Cię interesuje i na przygotowanie do matury. Bez kartkówek i odpytywania przy tablicy. Twoim obowiązkiem jest zaliczenie przedmiotów. Na naszej platformie znajdziesz wszystkie potrzebne materiały.

Twoja nauka. Twój styl i odpowiedzialność. W Twoim tempie.

 

Edukacja Domowa Co zyskujesz z Nowatorską Szkołą?

Czas i spokojne życie

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Miejsce do spotkań i pakiety

Czas i spokojne życie

Edukacja domowa jest dobrym wyborem, jeśli ważne jest dla Was życie na własnych zasadach i chcecie mieć więcej czasu na budowanie rodzinnych więzi.

To droga dla tych, którzy chcą mieć większy wpływ na to czego, w jaki sposób, gdzie i kiedy uczy się dziecko. Zapraszamy również te rodziny, które mają trudne doświadczenia z tradycyjną szkołą i nie czują się w niej zrozumiani i uwzględniani.

Edukacja domowa to wolność budowania relacji z tymi, z którymi się chce, bo podziela się wspólne pasje i zainteresowania, a nie z tymi, z którymi jest się przydzielonym do klasy.

W edukacji domowej dzieci uczą się organizowania sobie pracy, brania odpowiedzialność za powierzone zadania, stawiania sobie wartościowych celów i szukania rozwiązań, które do nich prowadzą.

To przestrzeń do odkrywania pasji, pozytywnych cech charakteru oraz intelektu. To ważne kompetencje, by budować szczęśliwe i spokojne życie prywatne oraz zawodowe. Dlatego edukację domową nazywamy w naszej szkole edukacją teraźniejszości. Bo chodzi o to, aby mieć dobre życie już dziś, teraz, i z tym cennym kapitałem wkraczać w dorosłość.

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozwijamy w uczennicach i uczniach poczucie własnej wartości, wzmacniamy ich mocne strony i uczymy, jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami.
Stawiamy na budowanie otwartej i pełnej zrozumienia relacji z dziećmi i ich rodzicami.

𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐳 𝐨𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐭𝐨 𝐰 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞:

• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;

• możliwość wyboru własnych specjalistów lub z zespołu Nowatorskiej Szkoły;

• terapia i spotkania ze specjalistami w dobrze wyposażonych gabinetach w nowoczesnych szkolnych budynkach;

• opieka koordynatora ED;

• wymagania edukacyjne na dany etap opracowane przez naszych nauczycieli zgodnie z podstawą programowa;

• konto na autorskiej platformie edukacyjnej wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu ze specjalistami;

• możliwość wypożyczenia podręczników;

• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności;

• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w dostosowanej do potrzeb dziecka formie – wydłużony czas egzaminu, możliwość obecności rodziców, wspierający specjaliści

Miejsce do spotkań i pakiety

Wiemy, jak ważne jest spotykać w życiu ludzi, z którymi dobrze się czujemy i bawimy, którzy są inspiracją i wsparciem. Naszym uczniom w edukacji domowej dajemy przestrzeń do wspólnej nauki, zabawy i odkrywania świata. To wspólne rozpoczęcie roku szkolnego i celebrowanie sukcesów na zakończenie.

W naszych szkołach w Warszawie dzielimy się nowoczesną przestrzenią, w której dzieci mogą się dobrze czuć i rozwijać. Nasi nauczyciele i terapeuci inspirują do tworzenia wspólnych projektów, można wystawić wspólnie przedstawienie, zagrać w kosza, albo pouczyć się przed egzaminem.

Oferujemy warsztaty – psychologiczne, z savoir vivre i etykiety, asertywności, a także kulinarne, taneczne, ceramiczne, sportowe czy z majsterkowania. Wspólne wyjścia do teatru, wyprawy do lasu i na ciekawe wycieczki. To też czas na spotkania ze świadomymi, mądrymi i po prostu dobrymi ludźmi, którzy dzielą się swoją historią i inspirując dzieci do wielkich rzeczy.

Pakiety w ED w Nowatorskiej

PAKIET PODSTAWOWY
CENA 500 zł za miesiąc zawiera:

• opiekę koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole;
• prowadzenie pełnej wymaganej prawem oświatowym dokumentacji;
• konto na autorskiej platformie edukacyjnej z opracowaną przez naszych nauczycieli podstawą programową, pytaniami do egzaminów, kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu z nauczycielami, kolegami;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z nauczycielem z wybranych przedmiotów lub z koordynatorem;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie);
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja);
• udział w pikniku naszej społeczności;
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu

PAKIET ROZSZERZONA ED CENA 500 zł za miesiąc
Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć dziecka z opiekunem edukacji wczesnoszkolnej w grupie dzieci;
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć i warsztatów dla starszych dzieci w szkole i nie tylko;
• udział w szkolnych wycieczkach i wyprawach (5 w roku);
• 1 warsztat rodzicielski w półroczu stacjonarnie (tematy ważne dla każdego rodzica)

PAKIET ED ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI BEZPŁATNIE
Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, ze specjalnymi potrzebami. Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach te wyjątkowe dzieci i ich rodziny.

Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;
• rodzice i uczniowie mają możliwość wyboru specjalistów, z którymi chcą współpracować, mogą skorzystać ze wsparcia naszego profesjonalnego zespołu;
• terapia w budynkach naszej szkoły, w dobrze wyposażonych gabinetach z naszym zespołem specjalistów

W przypadku dodatkowych potrzeb indywidualnie i wspólnie ustalimy cenę

PAKIET ED NA MIARĘ
Dla rodzin, które potrzebują konsultacji psychologa/nauczyciela/specjalisty poza opcjami w naszym pakiecie, oferujemy indywidualne spotkania.

Konsultacja dotycząca wyboru pakietu: BEZPŁATNA
Konsultacja z psychologiem 120 zł/60min
Konsultacja z terapeutą 100 zł/60 min
Konsultacja z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 100 zł/60min
Konsultacja z nauczycielem wybranego przedmiotu
100 zł/50 min jeden na jeden
50 zł/ 50 min w grupie do 3 osób
Udział dziecka w szkolnej wycieczce 70 zł/1 dzień plus koszty wejść, posiłków itp.

 

Konsultacje z nauczycielami

Przyjazne egzaminy

Platforma do nauki

Konsultacje z nauczycielami

Wiemy, jak ważny jest też kontakt z nauczycielem, który z cierpliwością i uśmiechem wytłumaczy to, co wydaje się trudne i skomplikowane. Możesz zadać każde pytanie, poprosić o pomoc w rozwiązaniu zadania, a także w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, do matury, czy olimpiady.

Oferujemy konsultacje z nauczycielami przed egzaminem, a także w toku nauki. To możliwość spotkania w naszych szkołach stacjonarnych oraz online. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po konsultacji z naszymi terapeutami i nauczycielami mają dostosowane egzaminy do zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Mamy w tym doświadczenie, ponieważ w Nowatorskiej Szkole Podstawowej, z sukcesami kształcimy uczniów ze spektrum autyzmu.

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze:

 • Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.
 • Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

 

Przyjazne egzaminy

Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.), a także jego interpretacjami, które przygotowało w związku z naszymi pytaniami Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz MEiN, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego formy i warunki egzaminu są dostosowane, po uzgodnieniach i rozmowach z rodzicami i uczniem, do orzeczenia i IPET-u.

Dbamy o życzliwą atmosferę podczas egzaminów oraz o komfort dzieci. Tworzymy warunki, w których uczniowie i uczennice mogą wykazać się pracą, którą wykonali podczas nauki danego przedmiotu. Dlatego też m.in. bierzemy pod uwagę ich pracę na platformie edukacyjnej, a także, co ważne, dajemy możliwość korzystania z własnych notatek podczas egzaminu ustnego. Egzamin ustny, to rozmowa ucznia z nauczycielem, poznanie i docenienie ich wysiłku, który włożył w naukę i też możliwość zaprezentowania przez ucznia zainteresowań w zakresie danego przedmiotu. Podczas egzaminu można zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, który szczególnie Cię zainteresował.

Dajemy rodzicom i uczniom adekwatne oraz rzetelne informacje o opanowanym materiale z podstawy programowej. To ważne, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasistów i egzaminów maturalnych. Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji. Na koniec egzaminu dzieci i rodzice mogą otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania takiej rekomendacji przed egzaminem.

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo i przez cały rok szkolny (nie wcześniej jednak niż od połowy października). Muszą zakończyć się najpóźniej dzień przed radą klasyfikacyjną.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Platforma do nauki

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze.

Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.

Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

Możecie na bieżąco śledzić postępy w nauce. Zawsze widzicie ile lekcji z danego przedmiotu już za wami, a ile jeszcze nauki pozostało.

Lekcje zawierają interesujące filmy, ćwiczenia, fragmenty tekstów, obrazy i mapy. Liczne karty do wydrukowania z podsumowaniem najważniejszych rzeczy do zapamiętania.

W każdym przedmiocie testy, które pomogą sprawdzić, czy i na ile opanowaliście już materiał. Dodatkowo test podsumowujący całą naukę przedmiotu w każdej klasie. Sprawdzicie, czy już jesteście gotowi do egzaminu końcowego.

Nowoczesny, osobisty kalendarz do samodzielnego lub wspólnego z rodzicami planowania nauki oraz spotkań. Powiadomienia i ważne przypomnienia wysyłane e-mailem.

Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują do domu papierowe drzewo kompetencji. W każdej klasie nabywają umiejętności zapisane na naklejkach z żarówkami. Zdobywając kolejne poziomy wiedzy „rozświetlają” żarówkami drzewko swoich umiejętności. Dla każdej kompetencji nasi nauczyciele wczesnoszkolni przygotowali karty pracy, zestawy ćwiczeń i lekcje, z których możecie korzystać ucząc swoje dzieci.

 

Czas i spokojne życie

Czas i spokojne życie

Edukacja domowa jest dobrym wyborem, jeśli ważne jest dla Was życie na własnych zasadach i chcecie mieć więcej czasu na budowanie rodzinnych więzi.

To droga dla tych, którzy chcą mieć większy wpływ na to czego, w jaki sposób, gdzie i kiedy uczy się dziecko. Zapraszamy również te rodziny, które mają trudne doświadczenia z tradycyjną szkołą i nie czują się w niej zrozumiani i uwzględniani.

Edukacja domowa to wolność budowania relacji z tymi, z którymi się chce, bo podziela się wspólne pasje i zainteresowania, a nie z tymi, z którymi jest się przydzielonym do klasy.

W edukacji domowej dzieci uczą się organizowania sobie pracy, brania odpowiedzialność za powierzone zadania, stawiania sobie wartościowych celów i szukania rozwiązań, które do nich prowadzą.

To przestrzeń do odkrywania pasji, pozytywnych cech charakteru oraz intelektu. To ważne kompetencje, by budować szczęśliwe i spokojne życie prywatne oraz zawodowe. Dlatego edukację domową nazywamy w naszej szkole edukacją teraźniejszości. Bo chodzi o to, aby mieć dobre życie już dziś, teraz, i z tym cennym kapitałem wkraczać w dorosłość.

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozwijamy w uczennicach i uczniach poczucie własnej wartości, wzmacniamy ich mocne strony i uczymy, jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami.
Stawiamy na budowanie otwartej i pełnej zrozumienia relacji z dziećmi i ich rodzicami.

𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐳 𝐨𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐭𝐨 𝐰 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞:

• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;

• możliwość wyboru własnych specjalistów lub z zespołu Nowatorskiej Szkoły;

• terapia i spotkania ze specjalistami w dobrze wyposażonych gabinetach w nowoczesnych szkolnych budynkach;

• opieka koordynatora ED;

• wymagania edukacyjne na dany etap opracowane przez naszych nauczycieli zgodnie z podstawą programowa;

• konto na autorskiej platformie edukacyjnej wraz z kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu ze specjalistami;

• możliwość wypożyczenia podręczników;

• udział w pikniku rodzinnym naszej społeczności;

• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w dostosowanej do potrzeb dziecka formie – wydłużony czas egzaminu, możliwość obecności rodziców, wspierający specjaliści

Miejsce do spotkań i pakiety

Miejsce do spotkań i pakiety

Wiemy, jak ważne jest spotykać w życiu ludzi, z którymi dobrze się czujemy i bawimy, którzy są inspiracją i wsparciem. Naszym uczniom w edukacji domowej dajemy przestrzeń do wspólnej nauki, zabawy i odkrywania świata. To wspólne rozpoczęcie roku szkolnego i celebrowanie sukcesów na zakończenie.

W naszych szkołach w Warszawie dzielimy się nowoczesną przestrzenią, w której dzieci mogą się dobrze czuć i rozwijać. Nasi nauczyciele i terapeuci inspirują do tworzenia wspólnych projektów, można wystawić wspólnie przedstawienie, zagrać w kosza, albo pouczyć się przed egzaminem.

Oferujemy warsztaty – psychologiczne, z savoir vivre i etykiety, asertywności, a także kulinarne, taneczne, ceramiczne, sportowe czy z majsterkowania. Wspólne wyjścia do teatru, wyprawy do lasu i na ciekawe wycieczki. To też czas na spotkania ze świadomymi, mądrymi i po prostu dobrymi ludźmi, którzy dzielą się swoją historią i inspirując dzieci do wielkich rzeczy.

Pakiety w ED w Nowatorskiej

PAKIET PODSTAWOWY
CENA 500 zł za miesiąc zawiera:

• opiekę koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole;
• prowadzenie pełnej wymaganej prawem oświatowym dokumentacji;
• konto na autorskiej platformie edukacyjnej z opracowaną przez naszych nauczycieli podstawą programową, pytaniami do egzaminów, kalendarzem do planowania nauki, egzaminów, własnych wydarzeń i kontaktu z nauczycielami, kolegami;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie) lub 1h konsultacji przed egzaminami z nauczycielem z wybranych przedmiotów lub z koordynatorem;
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie);
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja);
• udział w pikniku naszej społeczności;
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie z pełnym wsparciem empatycznego zespołu

PAKIET ROZSZERZONA ED CENA 500 zł za miesiąc
Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć dziecka z opiekunem edukacji wczesnoszkolnej w grupie dzieci;
• 3 h tygodniowo stacjonarnych zajęć i warsztatów dla starszych dzieci w szkole i nie tylko;
• udział w szkolnych wycieczkach i wyprawach (5 w roku);
• 1 warsztat rodzicielski w półroczu stacjonarnie (tematy ważne dla każdego rodzica)

PAKIET ED ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI BEZPŁATNIE
Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, ze specjalnymi potrzebami. Od lat doświadczony zespół nauczycieli i terapeutów wspiera na co dzień w naszych stacjonarnych szkołach te wyjątkowe dzieci i ich rodziny.

Co zawiera ten pakiet? Wszystko to, co w pakiecie podstawowym i dodatkowo:
• do 4 jednostek tygodniowo terapii i zajęć dodatkowych;
• rodzice i uczniowie mają możliwość wyboru specjalistów, z którymi chcą współpracować, mogą skorzystać ze wsparcia naszego profesjonalnego zespołu;
• terapia w budynkach naszej szkoły, w dobrze wyposażonych gabinetach z naszym zespołem specjalistów

W przypadku dodatkowych potrzeb indywidualnie i wspólnie ustalimy cenę

PAKIET ED NA MIARĘ
Dla rodzin, które potrzebują konsultacji psychologa/nauczyciela/specjalisty poza opcjami w naszym pakiecie, oferujemy indywidualne spotkania.

Konsultacja dotycząca wyboru pakietu: BEZPŁATNA
Konsultacja z psychologiem 120 zł/60min
Konsultacja z terapeutą 100 zł/60 min
Konsultacja z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 100 zł/60min
Konsultacja z nauczycielem wybranego przedmiotu
100 zł/50 min jeden na jeden
50 zł/ 50 min w grupie do 3 osób
Udział dziecka w szkolnej wycieczce 70 zł/1 dzień plus koszty wejść, posiłków itp.

 

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami

Wiemy, jak ważny jest też kontakt z nauczycielem, który z cierpliwością i uśmiechem wytłumaczy to, co wydaje się trudne i skomplikowane. Możesz zadać każde pytanie, poprosić o pomoc w rozwiązaniu zadania, a także w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, do matury, czy olimpiady.

Oferujemy konsultacje z nauczycielami przed egzaminem, a także w toku nauki. To możliwość spotkania w naszych szkołach stacjonarnych oraz online. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po konsultacji z naszymi terapeutami i nauczycielami mają dostosowane egzaminy do zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Mamy w tym doświadczenie, ponieważ w Nowatorskiej Szkole Podstawowej, z sukcesami kształcimy uczniów ze spektrum autyzmu.

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze:

 • Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.
 • Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

 

Przyjazne egzaminy

Przyjazne egzaminy

Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.), a także jego interpretacjami, które przygotowało w związku z naszymi pytaniami Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz MEiN, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego formy i warunki egzaminu są dostosowane, po uzgodnieniach i rozmowach z rodzicami i uczniem, do orzeczenia i IPET-u.

Dbamy o życzliwą atmosferę podczas egzaminów oraz o komfort dzieci. Tworzymy warunki, w których uczniowie i uczennice mogą wykazać się pracą, którą wykonali podczas nauki danego przedmiotu. Dlatego też m.in. bierzemy pod uwagę ich pracę na platformie edukacyjnej, a także, co ważne, dajemy możliwość korzystania z własnych notatek podczas egzaminu ustnego. Egzamin ustny, to rozmowa ucznia z nauczycielem, poznanie i docenienie ich wysiłku, który włożył w naukę i też możliwość zaprezentowania przez ucznia zainteresowań w zakresie danego przedmiotu. Podczas egzaminu można zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, który szczególnie Cię zainteresował.

Dajemy rodzicom i uczniom adekwatne oraz rzetelne informacje o opanowanym materiale z podstawy programowej. To ważne, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasistów i egzaminów maturalnych. Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji. Na koniec egzaminu dzieci i rodzice mogą otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania takiej rekomendacji przed egzaminem.

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo i przez cały rok szkolny (nie wcześniej jednak niż od połowy października). Muszą zakończyć się najpóźniej dzień przed radą klasyfikacyjną.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Platforma do nauki

Platforma do nauki

Nasza autorska platforma to miejsce do wygodnej, skutecznej i przyjemnej nauki. Tu znajdziesz wszystko co najważniejsze.

Podstawa programowa niezbędna do zaliczenia przedmiotów w Szkole Podstawowej i LO. Pytania do egzaminów, lista lektur, inspiracje do nauki.

Materiały do nauki starannie wybrane, przygotowane i ułożone w lekcje przez współpracujących z nami nauczycielami. Wielu z nich spotkacie na egzaminie.

Możecie na bieżąco śledzić postępy w nauce. Zawsze widzicie ile lekcji z danego przedmiotu już za wami, a ile jeszcze nauki pozostało.

Lekcje zawierają interesujące filmy, ćwiczenia, fragmenty tekstów, obrazy i mapy. Liczne karty do wydrukowania z podsumowaniem najważniejszych rzeczy do zapamiętania.

W każdym przedmiocie testy, które pomogą sprawdzić, czy i na ile opanowaliście już materiał. Dodatkowo test podsumowujący całą naukę przedmiotu w każdej klasie. Sprawdzicie, czy już jesteście gotowi do egzaminu końcowego.

Nowoczesny, osobisty kalendarz do samodzielnego lub wspólnego z rodzicami planowania nauki oraz spotkań. Powiadomienia i ważne przypomnienia wysyłane e-mailem.

Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują do domu papierowe drzewo kompetencji. W każdej klasie nabywają umiejętności zapisane na naklejkach z żarówkami. Zdobywając kolejne poziomy wiedzy „rozświetlają” żarówkami drzewko swoich umiejętności. Dla każdej kompetencji nasi nauczyciele wczesnoszkolni przygotowali karty pracy, zestawy ćwiczeń i lekcje, z których możecie korzystać ucząc swoje dzieci.

 

Rodzice i Nowatorska Szkoła Za co bierzemy odpowiedzialność

chmurka linie

Za co odpowiada szkoła?

 • Dbamy o wszystkie formalności, zawsze zgodnie z prawem – od  zapisu, aż do wydania świadectwa na koniec roku szkolnego.
 • Dajemy narzędzia do nauki – naszą autorską platformę z podstawą programową i konsultacje.
 • Organizujemy spotkania dla dzieci i rodziców.
 • Zapewniamy terapie odpowiednie do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Organizujemy egzaminy w komfortowej atmosferze.
 • Jesteśmy z Wami w życzliwym kontakcie.

ZŁOTA SZÓSTKA WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ

chmurka linie

Za co odpowiadają rodzice?

 • Bierzecie odpowiedzialność za naukę i rozwój dziecka.
 • Wspieracie dzieci w ich indywidualnej ścieżce edukacyjnej.
 • Śledzicie postępy dzieci, także na platformie.
 • Wybieracie terminy egzaminów.
 • Dbacie o dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci.
 • Jesteście z nami w życzliwym kontakcie.

 

Jak się zapisać do  edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Możesz mieszkać gdziekolwiek i zapisać się do naszej szkoły. To możliwość dla rodzin, które w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami chcą samodzielnie wyznaczać drogę edukacyjną dzieci. Bez dzwonków, sprawdzianów, odpytywania przy tablicy. Chcesz do nas dołączyć? To proste!

 

Jak zdać egzaminy w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku pisemny i ustny egzamin z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze. Wszystkie pytania i test na naszej platformie.

więcej

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

więcej

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów wręczamy  świadectwo ukończenia roku szkolnego. Teraz jest jeszcze więcej czasu na to, co dla Was ważne.

więcej

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze.


Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.) egzaminy w edukacji domowej odbywają się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Egzamin pisemny
 – 60 proc. pytań zamkniętych z testów końcowych z danego przedmiotu z platformy Nowatorskiej Szkoły. Możesz ćwiczyć ile tylko chcesz!

– 40 proc. pytań otwartych z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły

Język polski dodatkowe ważne zadania
Otrzymujecie podczas egzaminu arkusz z tekstem i odpowiadacie pisemnie na pytania z nim związane. Przykładowe arkusze dostępne na platformie Nowatorskiej Szkoły.

W klasach 4-8 piszecie podczas egzaminu wybraną spośród wskazanych na platformie prac tj.: ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie, list, recenzja, opis postaci, rozprawkę

W klasach 1-3 „egzamin” na podstawie kart kompetencji dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Egzamin ustny
Rozmowa wokół trzech pytań wybranych przez nauczyciela z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Można korzystać z własnych notatek opracowanych w domu.

Można też zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, która dla ucznia/uczennicy jest szczególnie ciekawa.

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

Można zdawać przez cały rok szkolny w wybranym przez Was terminie.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Większość pytań na egzaminie pisemnym (pozwalająca zaliczyć przedmiot) to pytania z testu końcowego, który znajdziecie na naszej platformie.

Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji.

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymujesz świadectwo ukończenia roku szkolnego.

Oceny wystawiamy na podstawie wyników egzaminów.

Możecie otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Czasami braki z jednego roku nauki nie pozwalają rozwijać się w kolejnym. To może się też przydać, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasisty/ki czy maturalnych.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania zakończenia roku nauki. Będzie tort, uściski i wielka radość.

Jak zdać egzaminy w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku pisemny i ustny egzamin z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze. Wszystkie pytania i test na naszej platformie.

więcej

Egzaminy pisemne i ustne

Raz w roku z danego przedmiotu. Bez zaskoczeń i w przyjaznej atmosferze.


Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lutego 2019 r.) egzaminy w edukacji domowej odbywają się w formie pisemnej i ustnej na terenie szkoły.

Egzamin pisemny
 – 60 proc. pytań zamkniętych z testów końcowych z danego przedmiotu z platformy Nowatorskiej Szkoły. Możesz ćwiczyć ile tylko chcesz!

– 40 proc. pytań otwartych z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły

Język polski dodatkowe ważne zadania
Otrzymujecie podczas egzaminu arkusz z tekstem i odpowiadacie pisemnie na pytania z nim związane. Przykładowe arkusze dostępne na platformie Nowatorskiej Szkoły.

W klasach 4-8 piszecie podczas egzaminu wybraną spośród wskazanych na platformie prac tj.: ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie, list, recenzja, opis postaci, rozprawkę

W klasach 1-3 „egzamin” na podstawie kart kompetencji dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Egzamin ustny
Rozmowa wokół trzech pytań wybranych przez nauczyciela z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na platformie Nowatorskiej Szkoły.

Można korzystać z własnych notatek opracowanych w domu.

Można też zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę, prezentację itp. z konkretnego działu, która dla ucznia/uczennicy jest szczególnie ciekawa.

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

więcej

Zdajecie, kiedy jesteście gotowi

Egzaminy w Nowatorskiej Szkole można zdawać blokowo (np. dwa czy trzy w jednym dniu) lub oddzielnie (np. każdy przedmiot w innym miesiącu).

Można zdawać przez cały rok szkolny w wybranym przez Was terminie.

Na naszej platformie do której dostęp na początku roku szkolnego dostają wszyscy uczniowie i rodzice jest opublikowana lista pytań egzaminacyjnych do każdego przedmiotu. Testy na naszej autorskiej platformie – cząstkowe (wiele możliwości podejścia do testu, aż do satysfakcjonującego dziecko wyniku) i test końcowy (także wiele możliwości podejścia) dla każdego przedmiotu będą miały pozytywny wpływ na ocenę końcową z egzaminu klasyfikacyjnego.

Większość pytań na egzaminie pisemnym (pozwalająca zaliczyć przedmiot) to pytania z testu końcowego, który znajdziecie na naszej platformie.

Spotkanie egzaminacyjne w szkole to też trening umiejętności zdawania egzaminów i odnalezienia się w nowej sytuacji.

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów wręczamy  świadectwo ukończenia roku szkolnego. Teraz jest jeszcze więcej czasu na to, co dla Was ważne.

więcej

Gratulacje! Świętowanie sukcesu

Po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymujesz świadectwo ukończenia roku szkolnego.

Oceny wystawiamy na podstawie wyników egzaminów.

Możecie otrzymać od nauczyciela rekomendację dotyczące obszaru, w którym warto jeszcze popracować. Czasami braki z jednego roku nauki nie pozwalają rozwijać się w kolejnym. To może się też przydać, szczególnie w kontekście egzaminów 8-klasisty/ki czy maturalnych.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania zakończenia roku nauki. Będzie tort, uściski i wielka radość.

Nasi uczniowie i rodzice o Nowatorskiej Szkole

Świetny kontakt z panią dyrektor. Mimo dość dużej odległości czujemy się zaopiekowani. Egzaminy w miłej, spokojnej atmosferze ze wsparciem nauczyciela wspomagającego.

Joanna

mama Kacpra

Edukacja domowa, na której nasz syn jest w Nowatorskiej Szkole od 3 lat, dała nam przede wszystkim poczucie spokoju i stabilizacji. Umożliwiła synowi rozwój zainteresowań, dała czas na przyjaźnie i kontakty koleżeńskie.

Urszula

mama Kacpra

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły Nowatorskiej dla mojego syna. Szkoła kameralna, przyjazna atmosfera, profesjonalne grono pedagogiczne a przede wszystkim indywidualne  podejście do każdego ucznia.

Marta

mama Antka

W ED w Nowatorskiej syn jest już 3 rok. Od pierwszej chwili szkoła podeszła indywidualnie do jego specjalnych potrzeb. Dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych już po niedługim czasie postępy zaczęły być zauważalne.

Renata

mama Filipa

Największą radością dla rodziców jest obserwowanie jak dziecko z ochotą chodzi do szkoły. W Nowatorskiej nauczyciele podążają za uczniem- jego zdolnościami i potrzebami. Dobry kontakt z dyrekcją, zaangażowanie, empatia ale jednocześnie konsekwencja.

Katarzyna

mama Miecia

Mój syn Mateusz jest uczniem Nowatorskiej już od 6 lat. Można powiedzieć, że rósł wraz ze szkołą. Dzięki współpracy i otwartej komunikacji na linii rodzice – szkoła, można liczyć na partnerskie relacje, ale przede wszystkim na uwzględnienie potrzeb, nie tylko edukacyjnych dziecka.

Izabela

mama Mateusza

Świetny kontakt z panią dyrektor. Mimo dość dużej odległości czujemy się zaopiekowani. Egzaminy w miłej, spokojnej atmosferze ze wsparciem nauczyciela wspomagającego.

Joanna

mama Kacpra

Edukacja domowa, na której nasz syn jest w Nowatorskiej Szkole od 3 lat, dała nam przede wszystkim poczucie spokoju i stabilizacji. Umożliwiła synowi rozwój zainteresowań, dała czas na przyjaźnie i kontakty koleżeńskie.

Urszula

mama Kacpra

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły Nowatorskiej dla mojego syna. Szkoła kameralna, przyjazna atmosfera, profesjonalne grono pedagogiczne a przede wszystkim indywidualne  podejście do każdego ucznia.

Marta

mama Antka

W ED w Nowatorskiej syn jest już 3 rok. Od pierwszej chwili szkoła podeszła indywidualnie do jego specjalnych potrzeb. Dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych już po niedługim czasie postępy zaczęły być zauważalne.

Renata

mama Filipa

Największą radością dla rodziców jest obserwowanie jak dziecko z ochotą chodzi do szkoły. W Nowatorskiej nauczyciele podążają za uczniem- jego zdolnościami i potrzebami. Dobry kontakt z dyrekcją, zaangażowanie, empatia ale jednocześnie konsekwencja.

Katarzyna

mama Miecia

Mój syn Mateusz jest uczniem Nowatorskiej już od 6 lat. Można powiedzieć, że rósł wraz ze szkołą. Dzięki współpracy i otwartej komunikacji na linii rodzice – szkoła, można liczyć na partnerskie relacje, ale przede wszystkim na uwzględnienie potrzeb, nie tylko edukacyjnych dziecka.

Izabela

mama Mateusza

fale
Wybierz: wszystkie

Białołęka

Szkoła
Podstawowa (klasy 0-8)

ul. Kościeszów 4
03-188 Warszawa
T: 453-073-086
E: koscieszow@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Targówek

Praga Północna

Praga Południe

Rembertów

Wesoła

Wawer

Szkoła
Podstawowa (klasy 0-4)

ul. Bronowska 32
03-995 Warszawa
T: 506-080-070
E: bronowska@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Wilanów

Ursynów

Szkoła
Podstawowa (klasy 0-3)

ul. Bogatki 23
02-837 Warszawa
T: 509-465-500
E: bogatki@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Szkoła
Podstawowa (klasy 4-8)

ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
T: 503-967-077
E: pulawska@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Liceum (klasy 1-4)
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
T: 503-967-077
E: liceum@nowatorska.pl

Sprawdź na mapie google'a

Mokotów

Włochy

Ursus

Ochota

Śródmieście

Wola

Bemowo

Żoliborz

Bielany

FAQ

Masz dodatkowe pytania?
Może odpowiedź znajdziesz tutaj!

Zostawiamy odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się podczas rozmów rekrutacyjnych. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, które Ciebie interesują, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Formalności

Czym jest edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawa Oświatowego dyrektor szkoły może na wniosek rodziców zezwolić, w formie decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole to forma kształcenia, w której dzieci uczą się w swoim tempie, słuchając swoich potrzeb, podążając za tym, co ich w danym czasie ciekawi. Rodzice i opiekunowie towarzyszą dzieciom oraz biorą odpowiedzialność za proces edukacyjny.

Uczniowie i uczennice otrzymują legitymację szkolną oraz świadectwo na zakończenie roku szkolnego. Na świadectwie znajdują się oceny, które są wynikiem egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu. Nie ma ocen z zachowania.

Ile wynosi czesne w edukacji domowej Nowatorskiej Szkoły?

Edukacja domowa w naszej szkole to koszt 500 zł miesięcznie za:

 • opiekę koordynatora ED w Nowatorskiej Szkole;
 • prowadzenie pełnej wymaganej prawem oświatowym dokumentacji;
 • konto na autorskiej platformie edukacyjnej z opracowaną przez nauczycieli podstawą programową, pytaniami do egzaminów, kalendarzem do planowania nauki i egzaminów;
 • możliwość wypożyczenia podręczników;
 • godzina lekcyjna konsultacji przed egzaminami z nauczycielem z każdego przedmiotu;
 • organizacja egzaminów klasyfikacyjnych stacjonarnie w szkole, w przyjaznej atmosferze;
 • warsztaty dla rodziców wspierające ich w organizacji procesu edukacji oraz budowania relacji z dzieckiem;
 • przestrzeń do integracji i nauki w Szkole Podstawowej przy ul. Puławskiej 435A;
 • warsztaty dla uczniów i uczennic wspierające samodzielną i efektywną naukę;
 • cotygodniowe spotkania online z koordynatorem dla uczniów, podczas których rozmawiamy o zagadnieniach edukacyjnych, społecznych i kulturowych będących w kręgu zainteresowań dzieci;
 • dodatkowo: dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do 4 jednostek terapeutycznych tygodniowo.

Co zrobić, aby dziecko zostało uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Aby zgłosić swoje zainteresowanie edukacją domową, wypełnij formularz w zakładce REKRUTACJA, zadzwoń pod numer 514 551 347 lub napisz maila na adres domowa@nowatorska.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo dalsze wskazówki co do finalizacji procesu rekrutacyjnego.

Kto może zostać uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Każdy, kogo dotyczy obowiązek szkolny bez względu na miejsce zamieszkania.

Jakie poziomy edukacji zapewnia edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole?

Nasza działalność obejmuje edukację na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Czy należy spełnić specjalne wymogi, aby zostać uczniem edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Nie. Czekamy na każdego, komu bliska jest nasza idea edukacji i chce spróbować poznawać świat w nowatorski sposób.

Kształcenie specjalne

Czy edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole jest przeznaczona dla uczniów objętych kształceniem specjalnym?

Zdecydowanie tak. Współpracujemy ze specjalistami, którzy wspomagają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w formie indywidualnych terapii wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia realizujemy w naszych szkołach stacjonarnych oraz w zaprzyjaźnionej poradni Positive Therapy. Istnieje też możliwość podjęcia współpracy ze specjalistami z innych poradni. Pokrywamy koszt do 4 jednostek terapeutycznych tygodniowo.

Czy orzeczenie i opinia poradni pedagogiczno – psychologicznej to te same dokumenty?

Nie. Opinia nie oznacza objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Jest dokumentem pomocniczym. O kształceniu specjalnym decyduje orzeczenie zawierające zalecenia, na podstawie których możemy dostosować kształcenie dzieci do ich indywidualnych potrzeb.

Egzaminy

Jak przebiegają egzaminy w edukacji domowej?

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z 22 lutego 2019 roku uczniowie realizujący obowiązek edukacyjny poza szkołą zobowiązani są do zdania danego przedmiotu w formie egzaminu klasyfikacyjny.

Egzaminy te odbywają się stacjonarnie w Nowatorskiej Szkole Podstawowej przy ul. Puławskiej 435A. Składają się z części pisemnej i ustnej. Terminy egzaminów udostępniane są w specjalnym kalendarzu, przez który zapisują się Państwo zgodnie z własnymi preferencjami.

Naszą intencją jest, aby każdy uczeń i uczennica podczas egzaminu czuł się bezpiecznie nawet w przypadku przedmiotów, które mogą stanowić wyzwanie i jednocześnie otrzymał rzetelną informację zwrotną na temat swojego stanu wiedzy.

Czy egzaminy są dodatkowo płatne?

Nie, koszt egzaminów i konsultacji, które dobywają się przed egzaminami, wliczony jest w comiesięczne czesne.

Kiedy można przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych?

Egzaminy odbywają się od początku października do końca maja.

Czy w ramach edukacji domowej można zdawać również egzamin ósmoklasisty i maturalny?

Tak, przygotowujemy zarówno egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, jak i egzaminy próbne, które pozwalają uczniom zapoznać się z warunkami, w jakich końcowy egzamin będzie realizowany. Uczniowie zdają je w tych samych warunkach i w tym samym czasie, co młodzież z edukacji stacjonarnej.

Co zrobić w przypadku niezdanego egzaminu?

Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną końcoworoczną. Również ocena niedostateczna. Poprawa jej możliwa jest w trakcie sesji poprawkowej odbywającej się pod koniec roku szkolnego, czyli w sierpniu.

Uczeń będący w edukacji domowej ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z najwyżej dwóch przedmiotów. W przypadku większej ilości ocen niedostatecznych lub nie zdania egzaminów poprawkowych, uczeń nie dostaje promocji do następnej klasy i musi wrócić do edukacji stacjonarnej.

Czy Nowatorska Szkoła oferuje pomoc przed przystąpieniem do egzaminów?

W ramach czesnego otrzymują Państwo dostęp do jednorazowych konsultacji z każdego przedmiotu. Konsultacje prowadzone są przez nauczyciela, który będzie egzaminował ucznia. Takie spotkanie daje możliwość oceny aktualnej wiedzy ucznia i uczennicy, wytłumaczenia zagadnień, które sprawiają trudność oraz poznania nauczyciela w celu zwiększenia komfortu i poczucia bezpieczeństwa ucznia

Platforma

Czym jest platforma edukacyjna w edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole?

Platforma edukacyjna to narzędzie, które umożliwia poznanie zakresu materiału, który w ramach konkretnego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym ma zostać zrealizowany. Zamieszczone tam materiały zostały wyselekcjonowane przez nauczycieli współpracujących z Nowatorską Szkołą.

Kto ma dostęp do platformy?

Dostęp do platformy uzyskuje każdy uczeń i jego rodzic/opiekun przyjęty do edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole.

Czy platforma jest obowiązkowa?

Korzystanie z naszej autorskiej platformy nie jest obowiązkowe, ale w naszej opinii znacznie ułatwia opanowanie podstawy programowej i przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych.

Jakie przedmioty dostępne są na platformie?

Na platformie zapewniamy dostęp do materiałów i lekcji z większości przedmiotów objętych podstawą programową.

Nauka

Czy uczeń edukacji domowej w Nowatorskiej Szkole otrzymuje legitymację szkolną?

Tak, uczeń naszej edukacji domowej posiada taki sam komplet dokumentów i taki sam status jak uczniowie szkół stacjonarnych, w tym również legitymację szkolną.

Czy uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje świadectwo?

Tak, tak jak w każdej szkole, na koniec roku szkolnego wystawiane jest świadectwo.

Czy w edukacji domowej zapewniane są uczniom podręczniki?

Tak, uczniowie klas 1-8 mają możliwość wypożyczenia podręczników.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami!