Wszechstronny rozwój Twojego dziecka

Czy choć raz w życiu miałaś sytuację, w której nie wiedziałaś jak sobie poradzić? Czasami czujesz się niezrozumiany? A być może stresujesz się przed wygłoszeniem na forum swojego zdania?

Przypomnij sobie, jak bardzo w tych sytuacjach pomogły ci znajomość funkcji matematycznych albo budowa pantofelka. Nie pomogły?

Właśnie dlatego w naszej szkole dbamy o to, aby dzieci były wykształcone nie tylko pod względem intelektualnym, ale też poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Czytaj dalej

arrow
blob fale
żółty kiwat czarne kropki

Dlaczego Nowatorska Szkoła Podstawowa?

Lata szkolne  – ten czas, ludzie, wydarzenia, sukcesy, a także trudne chwile – zapadaj w pamięci na całe życie.

To czas, w którym decyduje się to, jak postrzegamy siebie, jakie budujemy relacje,  jakie cele sobie wyznaczamy i czy je osiągamy.

Tu wszystko się zaczyna.

Nowatorska Szkoła, to dobry i szczęśliwy czas w życiu naszych uczennic, uczniów i rodziców.

Podążamy za pasją i talentem

Otwieramy serca i uczymy myślenia

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty

Tu każdy się liczy

Współpraca z rodzicami

Nowatorska Szkoła Tu każdy jest sobą

Podążamy za pasją i talentem

Nie skupiamy się na błędach i brakach, ale ze wszystkich sił rozwijamy zasoby, talenty i mocne strony.

Nie równamy do średniej. Każdego traktujemy indywidualnie, szanujemy prawo do pracy we własnym Zauważamy i cieszymy się z sukcesów.

Otwieramy serca i uczymy myślenia

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję.

Samodzielne myślenie, przedstawianie swojego zdania, opinii, pobudzanie do kreatywnych działań to też nasze priorytety.

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Nasi specjaliści i terapeuci  (m.in. zespół psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, TUS) rozwijają w dzieciach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z trudnościami.

Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty

Rozwijamy pasje i pomagamy odkryć zainteresowania. Może to być ceramika, mały Inżynier, capoeira, koło językowe, warsztaty teatralne, szkolne koło sportowe, koło komputerowe.

Proponujemy też zajęcia wyrównawcze, godziny testowe z przedmiotów egzaminacyjnych oraz Treningi Umiejętności Społecznych w klasach.

Tu każdy się liczy

Ludzie, przestrzeń i warunki do rozwoju wszystkich uczennic i uczniów, także z trudnościami rozwojowymi.

Współpraca z rodzicami

Relacje z rodzicami budujemy w oparciu o wzajemnyszacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Podążamy za pasją i talentem

Otwieramy serca i uczymy myślenia

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty

Tu każdy się liczy

Współpraca z rodzicami

Nowatorska Szkoła Tu każdy jest sobą

Podążamy za pasją i talentem

Podążamy za pasją i talentem

Nie skupiamy się na błędach i brakach, ale ze wszystkich sił rozwijamy zasoby, talenty i mocne strony.

Nie równamy do średniej. Każdego traktujemy indywidualnie, szanujemy prawo do pracy we własnym Zauważamy i cieszymy się z sukcesów.

Otwieramy serca i uczymy myślenia

Otwieramy serca i uczymy myślenia

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję.

Samodzielne myślenie, przedstawianie swojego zdania, opinii, pobudzanie do kreatywnych działań to też nasze priorytety.

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Specjaliści dla dzieci z orzeczeniem

Nasi specjaliści i terapeuci  (m.in. zespół psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, TUS) rozwijają w dzieciach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z trudnościami.

Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty

Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty

Rozwijamy pasje i pomagamy odkryć zainteresowania. Może to być ceramika, mały Inżynier, capoeira, koło językowe, warsztaty teatralne, szkolne koło sportowe, koło komputerowe.

Proponujemy też zajęcia wyrównawcze, godziny testowe z przedmiotów egzaminacyjnych oraz Treningi Umiejętności Społecznych w klasach.

Tu każdy się liczy

Tu każdy się liczy

Ludzie, przestrzeń i warunki do rozwoju wszystkich uczennic i uczniów, także z trudnościami rozwojowymi.

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Relacje z rodzicami budujemy w oparciu o wzajemnyszacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

czarna apla czarna apla czarna apla

„Każdy z nas ma jakiegoś Aspergera…”

Zaciekawieni? Oglądajcie, my uwielbiamy ten filmik.

Jak zapisać się do Nowatorskiej?

Chcesz do nas dołączyć
lub pobrać cennik?

Wypełnij formularz

formularz

arrow

Rekrutacja trwa
przez cały rok

W każdym miesiącu, możecie przyjść i sprawdzić, czy Nowatorska to najlepsze miejsce dla Was.

Rozmowa rekrutacyjna
z rodzicami lub opiekunami

Przynieście dokumentację specjalistyczną dotyczącą dziecka i wszystkie informacje, które uznacie za ważne.

Sprawdź, jak dobrze jest u nas w szkole
– dni próbne w klasie

To ważne, aby sprawdzić, jak się u nas czujecie. My możemy też bliżej przyjrzeć się Waszym potrzebom.

Spotkanie rodziców z dyrektorem
i propozycja wspólnych działań
edukacyjnych i terapeutycznych

Do rozmowy chętnie zapraszamy też kandydatkę/ta do naszej szkoły. Porozmawiamy o tym, jak widzimy naszą współpracę.

Witamy w Nowatorskiej Szkole Podstawowej

Uzgodniliśmy wspólnie najlepszą dla dziecka strategię dydaktyczną, wychowawczą i terapeutyczną.
Cieszymy się, że jesteście z nami.

 

Rozwijaj się z radością w Nowatorskim Liceum

Wiemy jak ważne jest to, aby odnaleźć własną,  życiową i zawodową, drogę.

Nasi uczniowie i uczennice zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą, jak im pomóc. Mamy uważność dla procesów wychowawczych i terapeutycznych.

W naszej szkole młodzi ludzie mają możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego w atmosferze wsparcia, współpracy i zrozumienia.

Jednym z naszych najważniejszych celów jest rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych ważnych we współczesnym świecie.

 

Porozmawiajmy

arrow
blob fale
żółty kiwat czarne kropki

Dlaczego Nowatorskie Liceum?

Czy choć raz w życiu miałaś sytuację, w której nie wiedziałaś jak sobie poradzić? Czasami czujesz się niezrozumiany? A być może stresujesz się przed wygłoszeniem na forum swojego zdania?

Przypomnij sobie, jak bardzo w tych sytuacjach pomogły ci znajomość funkcji matematycznych albo budowa pantofelka. Nie pomogły?

Właśnie dlatego w naszej szkole dbamy o to, aby młodzi ludzie byli wykształceni nie tylko pod względem intelektualnym, ale też poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do zaleceń zawartych w orzeczeniu. Mamy w tym doświadczenie, ponieważ w Nowatorskiej Szkole, którą prowadzimy od 2015 r., z sukcesami kształcimy uczniów i uczennice ze spektrum autyzmu.

Profilklas

Profilklas

Możesz wybrać ogólny profil i samodzielnie zdecydować, które przedmioty będą dla ciebie rozszerzone.

Wszystko zgodnie z zainteresowaniami, pasjami i możliwościami.

Zapewniamy komfortowe przygotowanie do egzaminów maturalnych w małych klasach.

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję. Rozwijamy w tych ważnych obszarach.

Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą jak im pomóc.

Dbamy o specjalne potrzeby

Dbamy o specjalne potrzeby

Nasi specjaliści i terapeuci rozwijają w uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnościami.

Świadome wybory

Świadome wybory

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego mogę robić w życiu zawodowym i prywatnym.

Pomagamy w tych ważnych odkryciach.

Wiem, że się liczę

Wiem, że się liczę

Uczymy samodzielnego i krytycznego myślenia, przedstawiania swojego zdania i asertywności.

To ważne, jeśli chce się świadomie kreować swoją rzeczywistość.

Bliska relacja

Bliska relacja

Nasze relacje z uczniami i uczennicami budujemy w oparciu o szacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że z otwartej i szczerej współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Nowatorskie Liceum Tu każdy jest sobą

Profilklas

Możesz wybrać ogólny profil i samodzielnie zdecydować, które przedmioty będą dla ciebie rozszerzone.

Wszystko zgodnie z zainteresowaniami, pasjami i możliwościami.

Zapewniamy komfortowe przygotowanie do egzaminów maturalnych w małych klasach.

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję. Rozwijamy w tych ważnych obszarach.

Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą jak im pomóc.

Dbamy o specjalne potrzeby

Nasi specjaliści i terapeuci rozwijają w uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnościami.

Świadome wybory

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego mogę robić w życiu zawodowym i prywatnym.

Pomagamy w tych ważnych odkryciach.

Wiem, że się liczę

Uczymy samodzielnego i krytycznego myślenia, przedstawiania swojego zdania i asertywności.

To ważne, jeśli chce się świadomie kreować swoją rzeczywistość.

Bliska relacja

Nasze relacje z uczniami i uczennicami budujemy w oparciu o szacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że z otwartej i szczerej współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Profilklas

Profilklas

Możesz wybrać ogólny profil i samodzielnie zdecydować, które przedmioty będą dla ciebie rozszerzone.

Wszystko zgodnie z zainteresowaniami, pasjami i możliwościami.

Zapewniamy komfortowe przygotowanie do egzaminów maturalnych w małych klasach.

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję. Rozwijamy w tych ważnych obszarach.

Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą jak im pomóc.

Dbamy o specjalne potrzeby

Dbamy o specjalne potrzeby

Nasi specjaliści i terapeuci rozwijają w uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnościami.

Świadome wybory

Świadome wybory

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego mogę robić w życiu zawodowym i prywatnym.

Pomagamy w tych ważnych odkryciach.

Wiem, że się liczę

Wiem, że się liczę

Uczymy samodzielnego i krytycznego myślenia, przedstawiania swojego zdania i asertywności.

To ważne, jeśli chce się świadomie kreować swoją rzeczywistość.

Bliska relacja

Bliska relacja

Nasze relacje z uczniami i uczennicami budujemy w oparciu o szacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że z otwartej i szczerej współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Nowatorskie Liceum Tu każdy jest sobą

Profilklas

Profilklas

Możesz wybrać ogólny profil i samodzielnie zdecydować, które przedmioty będą dla ciebie rozszerzone.

Wszystko zgodnie z zainteresowaniami, pasjami i możliwościami.

Zapewniamy komfortowe przygotowanie do egzaminów maturalnych w małych klasach.

Profilklas

Możesz wybrać ogólny profil i samodzielnie zdecydować, które przedmioty będą dla ciebie rozszerzone.

Wszystko zgodnie z zainteresowaniami, pasjami i możliwościami.

Zapewniamy komfortowe przygotowanie do egzaminów maturalnych w małych klasach.

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję. Rozwijamy w tych ważnych obszarach.

Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą jak im pomóc.

Troszczymy się o zdrowie psychiczne

Wiemy, jak ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz umiejętność nazwania tego, jak się czuję. Rozwijamy w tych ważnych obszarach.

Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, którzy wiedzą jak im pomóc.

Dbamy o specjalne potrzeby

Dbamy o specjalne potrzeby

Nasi specjaliści i terapeuci rozwijają w uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnościami.

Dbamy o specjalne potrzeby

Nasi specjaliści i terapeuci rozwijają w uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnościami.

Świadome wybory

Świadome wybory

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego mogę robić w życiu zawodowym i prywatnym.

Pomagamy w tych ważnych odkryciach.

Świadome wybory

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego mogę robić w życiu zawodowym i prywatnym.

Pomagamy w tych ważnych odkryciach.

Wiem, że się liczę

Wiem, że się liczę

Uczymy samodzielnego i krytycznego myślenia, przedstawiania swojego zdania i asertywności.

To ważne, jeśli chce się świadomie kreować swoją rzeczywistość.

Wiem, że się liczę

Uczymy samodzielnego i krytycznego myślenia, przedstawiania swojego zdania i asertywności.

To ważne, jeśli chce się świadomie kreować swoją rzeczywistość.

Bliska relacja

Bliska relacja

Nasze relacje z uczniami i uczennicami budujemy w oparciu o szacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że z otwartej i szczerej współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Bliska relacja

Nasze relacje z uczniami i uczennicami budujemy w oparciu o szacunek i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że z otwartej i szczerej współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Jak się zapisać do Nowatorskiej?

Chcesz do nas dołączyć
lub pobrać cennik?

Wypełnij formularz

formularz

arrow

Rekrutacja trwa
przez cały rok

W każdym miesiącu, możecie przyjść i sprawdzić, czy Nowatorska to najlepsze miejsce dla Was.

Rozmowa rekrutacyjna

Przynieście dokumentację specjalistyczną dotyczącą dotychczasowej drogi i wszystkie informacje, które uznacie za ważne. W Nowatorskim LO przeprowadzamy egzaminy diagnozujące z języka polskiego, matematyki, z języka angielskiego. Analizujemy także wyniki egzaminów ósmoklasisty. Wszystko po to, aby  wiedzieć z jakiego miejsca wspólnie startujemy.

Sprawdź, jak dobrze jest u nas w szkole
– dni próbne w Twoje klasie

To ważne, aby sprawdzić, jak się u nas czujecie. My możemy też bliżej przyjrzeć się Waszym potrzebom.

Spotkanie z dyrektorem
i propozycja wspólnych działań
edukacyjnych i terapeutycznych

Do rozmowy zapraszamy kandydatkę/ta do naszej szkoły i rodziców. Porozmawiamy o tym, jak widzimy naszą współpracę.

Witamy w Nowatorskim Liceum

Uzgodniliśmy wspólnie najlepszą strategię dydaktyczną, wychowawczą i terapeutyczną.
Cieszymy się, że jesteście z nami.