Witaj w świecie Nowatorskiej Szkoły

Tworzymy szkołę, która przygotowuje uczennice i uczniów do mądrego współtworzenia otaczającej nas i stale zmieniającej się rzeczywistości.

Budujemy w młodych ludziach siłę do rozwoju. Wierzymy, że rozwój osobisty, a także zdrowe więzi społeczne i poczucie wspólnoty, to ważne podstawy, by bezpiecznie i z pewnością wejść w dorosłość.

zielony kwiat linie fala

Indywidualne potrzeby

Nasi specjaliści i terapeuci  (m.in. zespół psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych) rozwijają w dzieciach poczucie własnej wartości, wzmacniają ich mocne strony i dają narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnościami.

Stawiamy na budowanie otwartej i pełnej zrozumienia relacji z dziećmi i ich rodzicami. Wspólnie ustalamy plan terapeutyczny, omawiamy postępy, wspieramy w sytuacjach domowych.

Pracujemy w nowocześnie wyposażonych gabinetach w naszych szkołach. Z sukcesami kształcimy także uczniów ze spektrum autyzmu.

Nie dopasowujemy ucznia z trudnościami rozwojowymi do systemu kształcenia, ale dostosowujemy warunki do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości.

zielony kwiat linie fala

Dbamy o zdrowie psychiczne naszych dzieci

Dajemy przestrzeń na wszystkie emocje, nie pocieszamy na siłę, ale towarzyszymy w przeżyciu tego, co ważne.

Z prawie 1500 godzin w ciągu roku, które dzieci spędzają w szkole, wiele  poświęcamy na naukę rozpoznawania swoich uczuć, emocji i potrzeb. Uczymy radzenia sobie z sytuacjami, które powodują dyskomfort.

Uczymy jak wyznaczać sobie śmiałe cele, jak organizować czas, oddzielać to, co ważne, od tego, co pilne, i jak wybierać swoje priorytety. W naszej szkole profesjonaliści prowadzą trening umiejętności społecznych.

kropki slider

Nauczyciele i terapeuci, którzy lubią ludzi

Tak samo jak wykształcenie, dyplomy i podnoszenie kwalifikacji, ważne są dla nas otwartość, życzliwość i szacunek. Znamy swoje mocne strony i nie boimy się wyzwań. Razem świętujemy szkolne sukcesy i jesteśmy dla siebie wsparciem.

Nie jesteśmy nauczycielami, którzy twierdzą, że wszystko wiedzą najlepiej.

 

apla slider linie slider liscie slider

Paulina Szczypińska

Psycholog kliniczny dzieci, dyrektorka Nowatorskiej Szkoły

Psycholog kliniczny dzieci, trenerka umiejętności społecznych i zastępowania agresji. Od 6 lat prowadzi zarówno terapię grupową jak i indywidualną dzieci ze spektrum autyzmu.

Dyrektorka w Nowatorskiej Szkole. Specjalizuje się w kształceniu uczniów w spektrum autyzmu. Nasi uczniowie Ją uwielbiają, zawsze ma dla nich czas i dobre słowo.

Hiacynta Zawistowska apla slider linie slider liscie slider

Hiacynta Zawistowska

Jestem oligofrenopedagożką, filozofką i teolożką

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne, katechezę oraz etykę. Lubię jeździć na rowerze, czytać książki, śpiewać. Interesuję się filozofią starożytną.

Cieszę się drobiazgami i zachwycam pięknem otaczającego świata. Jako, że „radosne serce wzmacnia zdrowie: lubię przebywać wśród pogodnych ludzi.

apla slider linie slider liscie slider

Mariusz Nierychlewski

Wspaniały towarzysz uczniów i uczennic

Uczniowie mogą porozmawiać ze mną o zdarzeniach z ich życia, celach, a także o tym, co trudnego przeżywają.

Współpracuję z rodzicami uczniów konsultując i uzgadniając z nimi działania i decyzje podejmowane w sprawie ich dziecka.

Przybliżam uczniom fascynujący świat geografii i biologii.

apla slider linie slider liscie slider

Aleksandra Kacak

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Certyfikowana terapeutka ręki oraz terapeutka pedagogiczna. W Nowatorskiej Szkole Podstawowej pracuję na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenia oraz terapeuty.

apla slider linie slider liscie slider

Karolina Rybotycka

Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego

W moim życiu zawodowym wyróżnia się rola nauczyciela, lektora, instruktora, która sprawia mi niesamowitą przyjemność i satysfakcję z widocznych postępów i sukcesów uczniów.

Oprócz języków obcych moją pasją jest sport, szczególnie łyżwiarstwo figurowe i narciarstwo. Aktualnie większość mojego wolnego czasu pochłania zabawa z córeczką Anią. To dla mnie wielka radość!

apla slider linie slider liscie slider

Katarzyna Jakubczyk

Psycholog kliniczny, oligofrenopedagog i terapeuta ręki

Ukończyła liczne szkolenia i kursy pogłębiając systematycznie swoją wiedzę i zdobywając nowe umiejętności.

Od 7 lat prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Cieszy się dużą sympatią wśród uczniów i autorytetem wśród rodziców.

apla slider linie slider liscie slider

Dorota Bogucka

Nauczycielka wspomagająca, logopedka

Wierzę, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Dlatego staram się dostrzegać indywidualne potrzeby i zainteresowania moich uczniów.

Moim celem jest dojście do ich niezwykłego potencjału poprzez cierpliwe słuchanie i dostosowanie się do ich aktualnych potrzeb.

Wspólnie budujemy przyjazną atmosferę i staramy stworzyć szkolną społeczność opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i empatii.

apla slider linie slider liscie slider

Aleksandra Lewandowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Pedagog specjalny, od 9 lat aktywna zawodowo, zarówno w pracy z młodszymi dziećmi jak i młodzieżą.

Od 5 lat specjalizuję się w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.
Wychowawca, nauczyciel wspomagający oraz terapeuta w Nowatorskiej Szkole Podstawowej.

Umiejętności praktyczne

Uczymy myśleć krytycznie, a także asertywnie wyrażać swoje opinie. Uczymy zdobywać wartościową wiedzę, rozwiązywać problemy i budować swoje poczucie bezpieczeństwa.

Więcej

Organizacja klas

Klasy to nasze ważne wspólnoty. To zespół, w którym zdobywają wiedzę, realizują projekty, wpadają na świetne pomysły, uczą się od siebie i zdobywają kompetencje społeczne.

Więcej

Współpraca z rodzicami

W naszej szkole relacje z rodzicami budujemy w oparciu o szacunek, transparentność i zaufanie. Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Więcej

Umiejętności praktyczne

Uczymy myśleć krytycznie, a także asertywnie wyrażać swoje opinie. Uczymy skutecznie zdobywać wartościową wiedzę, rozwiązywać problemy i budować swoje poczucie bezpieczeństwa.

Pokazujemy, że nowe technologie, jeśli mądrze z nich korzystamy, wspierają rozwój.
Logiczne myślenie i zdrową rywalizację z uszanowaniem zasad fair play ćwiczymy grając w szachy i ping ponga. Matematyczne zawiłości rozwiązujemy również na zajęciach programowania, a przyrodę chętnie poznajemy podczas wypraw do lasu.

Piłka nożna i inne sporty drużynowe uczą pracy zespołowej i dążenia do celu. Dają możliwość wspólnego celebrowania sukcesu, a czasem grupowego przeżywania porażki. Z niepowodzeń wyciągamy wnioski, są dla nas lekcjami, które zbliżają do celu.

Nasi uczniowie mają możliwość wyrażania siebie również na zajęciach plastycznych, artystycznych i muzycznych. Wiemy, że kontakt ze sztuką sprzyja rozwijaniu kreatywności. Wychodzimy do teatru, odwiedzamy galerie sztuki i inspirujemy uczniów do odgrywania ról aktorskich. Pomagamy kształtować gust i dobry styl.

W Nowatorskiej Szkole nie kierujemy się zasadą, że „wszystko wolno” i nie ma żadnych zasad. Tak jak inne szkoły, my też podlegamy nadzorowi Kuratorium Oświaty. Realizujemy podstawę programową, jednak traktujemy ją jako punkt wyjścia, a nie cel sam w sobie. Mamy sprawdzone metody, by uczyć skutecznie i z radością.

Organizacja klas

Klasy to nasze ważne wspólnoty. To zespół, w którym zdobywają wiedzę, realizują projekty, wpadają na świetne pomysły, uczą się od siebie i zdobywają kompetencje społeczne.

Dbamy o to, aby każdy czuł się w klasie komfortowo i swobodnie. Uczymy, że każdy jest ważny i ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Zwracamy też uwagę na to, że łącząc talenty, kompetencje i doświadczenia, można tworzyć wspaniałe projekty. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu dzieci będą potrafiły dobrze współdziałać w większych wspólnotach, organizacjach, w życiu zawodowym i towarzyskim. Zachęcamy dzieci do dzielenia się między sobą tym, co dla nich jest ważne, co je cieszy lub martwi.

Każda klasa ma swojego przewodnika – wychowawcę – i nauczyciela wspomagającego proces edukacji, opieki i wychowania. Zależy nam, aby relacje dzieci z dorosłymi opierały się na zaufaniu i zrozumieniu.

Dostosowaliśmy przestrzeń do potrzeb uczniów, a nie uczniów do potrzeb szkoły. Wiemy w jakich warunkach mózgi dzieci pracują najefektywniej. Przyjdźcie i zobaczcie sami.

Współpraca z rodzicami

W naszej szkole relacje z rodzicami budujemy w oparciu o szacunek, transparentność i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Łącząc wiedzę rodziców o dzieciach, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli oraz metody naszych terapeutów, prowadzimy uczniów do wielkich sukcesów.

Inicjatywa nawiązania kontaktu może wychodzić ze wszystkich stron, bo dla nas tradycyjna wywiadówka trzy razy w roku, czy komunikaty wysyłane w dzienniku elektronicznym, to za mało. Zależy nam, aby udział rodziców w życiu naszej szkoły, to nie był kolejny obowiązek, który należy wypełnić. Budujemy wspólnotę, w której jest miejsce na poważną rozmowę i dobrą zabawę.

Proponujemy rodzicom sprawdzone zasady, którymi kierujemy się w naszej szkole od lat. Jesteśmy też otwarci na rozmowę o tym, które z tych zasad najlepiej działają i pasują do ich filozofii wychowywania dziecka.

Umiejętności praktyczne

Uczymy myśleć krytycznie, a także asertywnie wyrażać swoje opinie. Uczymy zdobywać wartościową wiedzę, rozwiązywać problemy i budować swoje poczucie bezpieczeństwa.

Więcej

Umiejętności praktyczne

Uczymy myśleć krytycznie, a także asertywnie wyrażać swoje opinie. Uczymy skutecznie zdobywać wartościową wiedzę, rozwiązywać problemy i budować swoje poczucie bezpieczeństwa.

Pokazujemy, że nowe technologie, jeśli mądrze z nich korzystamy, wspierają rozwój.
Logiczne myślenie i zdrową rywalizację z uszanowaniem zasad fair play ćwiczymy grając w szachy i ping ponga. Matematyczne zawiłości rozwiązujemy również na zajęciach programowania, a przyrodę chętnie poznajemy podczas wypraw do lasu.

Piłka nożna i inne sporty drużynowe uczą pracy zespołowej i dążenia do celu. Dają możliwość wspólnego celebrowania sukcesu, a czasem grupowego przeżywania porażki. Z niepowodzeń wyciągamy wnioski, są dla nas lekcjami, które zbliżają do celu.

Nasi uczniowie mają możliwość wyrażania siebie również na zajęciach plastycznych, artystycznych i muzycznych. Wiemy, że kontakt ze sztuką sprzyja rozwijaniu kreatywności. Wychodzimy do teatru, odwiedzamy galerie sztuki i inspirujemy uczniów do odgrywania ról aktorskich. Pomagamy kształtować gust i dobry styl.

W Nowatorskiej Szkole nie kierujemy się zasadą, że „wszystko wolno” i nie ma żadnych zasad. Tak jak inne szkoły, my też podlegamy nadzorowi Kuratorium Oświaty. Realizujemy podstawę programową, jednak traktujemy ją jako punkt wyjścia, a nie cel sam w sobie. Mamy sprawdzone metody, by uczyć skutecznie i z radością.

Organizacja klas

Klasy to nasze ważne wspólnoty. To zespół, w którym zdobywają wiedzę, realizują projekty, wpadają na świetne pomysły, uczą się od siebie i zdobywają kompetencje społeczne.

Więcej

Organizacja klas

Klasy to nasze ważne wspólnoty. To zespół, w którym zdobywają wiedzę, realizują projekty, wpadają na świetne pomysły, uczą się od siebie i zdobywają kompetencje społeczne.

Dbamy o to, aby każdy czuł się w klasie komfortowo i swobodnie. Uczymy, że każdy jest ważny i ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Zwracamy też uwagę na to, że łącząc talenty, kompetencje i doświadczenia, można tworzyć wspaniałe projekty. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu dzieci będą potrafiły dobrze współdziałać w większych wspólnotach, organizacjach, w życiu zawodowym i towarzyskim. Zachęcamy dzieci do dzielenia się między sobą tym, co dla nich jest ważne, co je cieszy lub martwi.

Każda klasa ma swojego przewodnika – wychowawcę – i nauczyciela wspomagającego proces edukacji, opieki i wychowania. Zależy nam, aby relacje dzieci z dorosłymi opierały się na zaufaniu i zrozumieniu.

Dostosowaliśmy przestrzeń do potrzeb uczniów, a nie uczniów do potrzeb szkoły. Wiemy w jakich warunkach mózgi dzieci pracują najefektywniej. Przyjdźcie i zobaczcie sami.

Współpraca z rodzicami

W naszej szkole relacje z rodzicami budujemy w oparciu o szacunek, transparentność i zaufanie. Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Więcej

Współpraca z rodzicami

W naszej szkole relacje z rodzicami budujemy w oparciu o szacunek, transparentność i zaufanie.

Jesteśmy przekonani, że ze współpracy rodzą się najlepsze rozwiązania i pomysły.

Łącząc wiedzę rodziców o dzieciach, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli oraz metody naszych terapeutów, prowadzimy uczniów do wielkich sukcesów.

Inicjatywa nawiązania kontaktu może wychodzić ze wszystkich stron, bo dla nas tradycyjna wywiadówka trzy razy w roku, czy komunikaty wysyłane w dzienniku elektronicznym, to za mało. Zależy nam, aby udział rodziców w życiu naszej szkoły, to nie był kolejny obowiązek, który należy wypełnić. Budujemy wspólnotę, w której jest miejsce na poważną rozmowę i dobrą zabawę.

Proponujemy rodzicom sprawdzone zasady, którymi kierujemy się w naszej szkole od lat. Jesteśmy też otwarci na rozmowę o tym, które z tych zasad najlepiej działają i pasują do ich filozofii wychowywania dziecka.

Więcej o nas na naszych social media

line-left line-right