Dla kogo?

Jeśli bliska Ci jest filozofia naszej szkoły, zapraszamy do kontaktu.

Proces rekrutacji trwa u nas przez cały rok i odbywa się na podstawie rozmowy rekrutacyjnej dyrektora szkoły z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych. Na pierwsze spotkanie rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć dokumentację specjalistyczną, dotyczącą funkcjonowania Dziecka.

Następnie kandydat zapraszany jest na dzień lub kilka dni próbnych do konkretnej klasy.

Kolejnym krokiem jest ponowne spotkanie dyrektora z rodzicem lub opiekunem prawnym, podczas którego omawiane są wnioski z przeprowadzonych obserwacji. Rodzic / opiekun prawny otrzymuje propozycję działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Ostatnim etapem w przypadku uzgodnienia wspólnej strategii procesu dydaktyczno – wychowawczego i terapeutycznego jest podpisanie umowy.

 Jak Aplikować? Cennik i Karta Zgłoszeniowa

Aby pobrać CENNIK i KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Niezbędne materiały informacyjne zostaną Państwu przesłane automatycznie w wiadomości zwrotnej na podany w formularzu adres e-mail. Jeśli nie chcesz zostawiać nam swojego adresu mailowego, prosimy o kontakt telefoniczny.

Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, iż będą one używane wyłącznie przez Nowatorską Szkołę Podstawową w celu przekazywania Państwu informacji o nowościach dotyczących naszej szkoły.

czytaj dalej

czytaj dalej

E-mail (wymagany)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Szkoła (wymagana)

proszę o wysłanie: